Vorig jaar besprak Unravelations al een profetie van de zeer invloedrijke rabbi Kaduri, die 17 jaar geleden ontdekte dat Jezus de Messias was. U kunt hier lezen over het bijzondere verhaal van hoe deze man tot geloof kwam. Ik wil me vandaag echter vooral richten op nieuwe informatie die naar boven is gekomen met betrekking tot deze profetie. Dit is wel zó bijzonder dat ik het graag met u wil delen.

Bovenstaande woorden schreef Kaduri op in een acroniem, waarbij de eerste letters tezamen het woord Yeshua vormde. Hij had zojuist een ontmoeting met Jezus gehad en wilde dit het liefst aan iedereen vertellen. Maar hij besloot om het slim aan te pakken. Hij was immers al op leeftijd en zou niet lang meer te leven hebben.

Hij nam een aantal studenten in vertrouwen en begon hen stiekem over Jezus te vertellen. Ook stopte hij de opgeschreven woorden in een envelop en verzegelde die. Hij liet zijn volgelingen beloven dat zij die envelop pas een jaar ná zijn dood open zouden maken en openbaar mochten maken op zijn website. Hij vertelde erbij dat in de envelop de identiteit van de Messias besloten lag.

Toen Kaduri overleed, werd de boodschap inderdaad een jaar later op zijn website geplaatst. In eerste instantie hadden veel Joden niet door dat het een acroniem was, en snapten niet wat de tekst betekende. Maar na een aantal weken werd het raadsel ontcijferd en daarmee ook meteen de boodschap van zijn website gehaald. Men deed net of er niets gebeurd was, en tegen iedereen die beweerde dat Kaduri had gezegd dat Jezus de Messias was, werd verteld dat dat leugens waren.

De tandpasta was echter al uit de tube, en niemand kon het er meer terug in stoppen. De meest invloedrijke rabbi van de 20e en 21e eeuw, misschien zelfs wel uit de geschiedenis van het rabbijns Jodendom, had durven zeggen wat nooit gezegd mocht worden. De geruchten werden steeds sterker, en ook de studenten die in het geheim al les hadden gekregen over Yeshua begonnen uit de school te klappen.

De Amerikaanse pastor Carl Gallups schreef er dit boek over. Later ontmoette Gallups een oud-student van Kaduri en schreef samen met hem een nieuw boek, waarin nóg meer details stonden. Toch bleven de Joden keihard ontkennen dat hun held ooit zoiets gezegd zou hebben, maar gelukkig onthoudt het internet álles. Paul Dawson van het YouTube-kanaal RevelationChapter12DotCom dook er volledig in en bewees in deze video dat het er inderdaad ooit op had gestaan en dat het handschrift en de handtekening van Kaduri die eronder stond authentiek was. Hoe prachtig dit ook allemaal is, Kaduri had al veel eerder een bijzondere profetie opgeschreven.

Op de vooravond van het jaar 5780 (het jaar van correcties), zal er geen regering zijn in Israel voor langere tijd en de verschillende kampen zullen veel met elkaar ruziën zonder een beslissing aan beide kanten, en dan, op Rosh Hashana, zullen zij vechten in de hemel, de heilige kant tegen de kant van het kwaad, en God en Zijn engelenleger zal beslissen tussen hen. En dit is alles wat ik kan zeggen, en vanaf hier heb ik gezworen niet meer te openbaren; geheimen en verborgen dingen.  (Rabbi Yitzhak Kaduri, 1980)

Toeval?
Deze informatie kwam vorig jaar vlak voor de wisseling van het jaar Joodse jaar 5779 naar 5780 naar buiten via dit artikel op Jpost. Dat was eind september. In een eerder artikel van Breaking Israel News werd al duidelijk dat deze informatie betrekking had op de komst van de Messias. Paul Dawson gaf in een nieuwe video al aan dat het Rosh Hashana van de civiele kalender niet strookt met de kalender die God instelt in Exodus 12. Dat kan dus betekenen dat we niet naar het najaar moeten kijken, maar naar het voorjaar! En dan is april 2020 opeens relevant.

Precies 6000 dagen nádat Kaduri de Messias ontmoette, is het Pascha in 5780, ofwel 8 april 2020. Is dat een hint dat de 6000 jaren er bijna op zitten en we richting de laatste 1000 jaren gaan van vrede? Het is bijzonder dat Kaduri 40 jaar geleden zo’n specifieke profetie deed, want wat we momenteel zien is dat Israël al naar haar 3e verkiezingen gaat in één jaar tijd en er nog steeds geen nieuwe regering gevormd kan worden. Deze informatie staat eigenlijk ook nog niet eens op zichzelf, want Kaduri refereerde naar wat in een veel oudere profetie door rabbi Shoshani al eens gezegd was:

“Er zal een dag komen dat twee ministers de regering van Israël winnen. Hun beider namen zullen Benjamin zijn en geen van hen zal succes hebben in het vormen van een regering of koningschap. Op die dag, weet en begrijp dat de Koning Messias al aan de deur staat en op de sabbat erna zal Hij komen en geopenbaard worden. Begrijp dit en herinner het.” (Rabbi Sasson Hai Shoshani)

Benny          
Wat zo bijzonder is, is dat dit misschien nóg wel nauwkeuriger de huidige impasse beschrijft, zelfs met de voornamen van beide kemphanen erbij. Benjamin Netanyahu en Benjamin (Benny) Gantz. Een andere rabbi zei in dit verband dat we aan de derde keer moeten denken dat er verkiezingen zijn, op basis van een andere oude profetie. Hoe kon men dit al zo lang geleden wéten? Als het gaat om hedendaagse profetieën, dienen we echter zéér voorzichtig te zijn. Hoe bijzonder dit ook allemaal is, er is een mogelijkheid dat er toch iets niet in de haak is. Daarom zullen we deze profetieën moeten testen. En daar heeft de Bijbel gelukkig een goede methode voor. Deuteronomium 18:21-22 vertelt dat wanneer een profetie niet uitkomt, vanzelf blijkt dat deze profeet geen echte profeet was.

Venus                                         
Wanneer we al deze informatie bij elkaar optellen, lijkt het erop dat het Joodse nieuwjaar volgens Exodus 12:1-3 juist dit voorjaar is. De sabbat ná de verkiezingen is 7 maart, maar de vraag is of we dan wel recht doen aan wat de profetie precies zegt. Ze zullen eerst onsuccesvol moeten blijken te zijn. Dat is niet meteen na de verkiezingen van 2 maart duidelijk. Daar gaat een tijdje overheen. Hoe lang precies, zal nog duidelijk moeten worden. Zelf gaan mijn gedachten naar 4 april, dat op een zaterdag (sabbat) valt. Op die dag is ook de conjunctie van Venus (de morgenster) met de pleiaden (het zevengesternte). Dat dit een bijzonder fenomeen is, schreef ik al eens eerder in dit artikel. 4 dagen vóór het Pascha is het 4-4, wat op de 10e van Nisan valt. Die dag wordt óók genoemd in Exodus 12:1-3, want dát is de dag dat het Lam binnengebracht moest worden. Het was ook precies de dag dat Jezus de poorten van Jeruzalem binnenreed op een ezel, en waarmee Hij de 69 jaarweken uit Daniël 9:24-27 tot op de dag nauwkeurig vervulde. Zou de 70e jaarweek weer precies op dezelfde dag verdergaan als waar hij gestopt was, na een pauze van bijna 2000 jaar?

Slot
Wat we hier niet willen doen is harde voorspellingen. We kunnen de dag of het uur van Zijn komst dan misschien niet weten, maar wel het seizoen van de opname. We zien overal tekenen om ons heen en het lijkt er elke dag meer op dat Jezus snel zal terugkeren om ons op te nemen.

Voor hen die slapen, zal de opname als een verrassing komen. Maar voor hen die wakker zijn niet, vertelt 1 Thessalonicenzen 5:3 enkele verzen nadat de doctrine van de opname besproken werd. Bent u wakker? “Ach, je moet je niet zo bezighouden met wanneer Jezus terugkomt. Verspilde tijd. Ga maar gewoon dingen voor Hem doen.” Dit is de mindset van veel christenen.

Allereerst; wie zegt dat deze dingen elkaar uitsluiten? En bovendien; is het niet heel gek dat iemand het verlangen naar de bruiloft “tijdsverspilling” noemt? Verlangt een bruid niet naar haar Bruidegom? De Bijbel zegt zelfs dat er een kroon is weggelegd voor hen die verlangen naar Zijn komst (2 Tim. 4:8). En daarbij geldt inderdaad dat we niet bovenop de berg moeten gaan zitten en niks doen, wachtend tot Hij komt. Nee, laten we terwijl we halsreikend uitzien naar die dag, bezig blijven met dingen doen voor het lichaam van Christus.

Of dat dit voorjaar zal gebeuren of op een ander moment, zullen we vanzelf zien. Ik hoop dat dit artikel een bemoediging is voor u in deze spannende tijden. Jezus komt snel. Bent u er klaar voor? God bless!

Bron: https://unravelations.weebly.com/

 

EN / NL/ עב