De situatie rondom de geplande juridische hervormingen in Israel is afgelopen week alleen maar grimmiger geworden. Het is erg droevig om te zien hoe de samenleving verscheurd dreigt te raken.

We hopen dat er alsnog opbouwende gesprekken komen tussen de coalitie en oppositie zodat de crisis niet verder op de spits wordt gedreven, want ook Israels veiligheid lijkt hieronder te lijden; vele reservisten dreigden niet op training te komen, maar gelukkig is dat gevaar later afgewend. Een hoge commandant, die IDF piloten probeerde te overtuigen om niet de verplichte trainingen te volgen, is op non-actief gesteld.

Het Hooggerechtshof  (HG) heeft in Israel abnormaal veel macht en kan iedere aangenomen wet van de regering willekeurig torpederen. In principe heeft het HG enkel een adviserende functie maar de rechters gedragen zich niet zo. Ook indien zij alleen maar menen dat een democratisch aangenomen wet niet goed past in het Israel van vandaag de dag, kunnen zij die wet weer blokkeren. De rechters zijn niet door het volk gekozen, maar kiezen elkaar. Oftewel, het is een ‘ons kent ons clubje’ en links georienteerd. Links beschuldigt rechts ervan dat nu de democratie op het spel staat maar feitelijk was er geen echte democratie omdat de ware macht bij het HG ligt. Links is deels terecht benauwd dat er ook wetten worden aangenomen door de hervormingen waarbij een aangenomen wet, die het HG afwijst, alsnog door een meerderheid van de Knesset opnieuw aangenomen kan worden. Vooral is men benauwd dat Israel te orthodox wordt en het liberale denken steeds verder wordt teruggedrongen. Dat er enige juridische hervormingen moeten komen is onzes inziens terecht.

Er zal nog veel veranderen binnen Israel wanneer we de Bijbel en de profeten serieus nemen. Adonai heeft ons vrije keuze gegeven en we mogen ervoor kiezen niet naar Zijn geboden te leven, maar Zijn Land zal hoe dan ook een heilig land zijn. De rechtvaardige Juridische Wetten, geboden en adviezen van de Grote Koning en Meshiach Jehoshua zullen er van toepassing zijn. Vanuit Tsion zal dat uiteindelijk gelden voor héél de wereld en het zal goed zijn, uitermate goed, zegt Gods Woord. Goed voor de gehele mensheid en de aarde! Laten we daar maar op blijven vertrouwen. Israel moet ook gereinigd worden van alle occulte aanklevingen. Het is o.a. schokkend te realiseren dat boven op het HG gebouw in Israel een pyramide staat met het oog zoals ook op het $1 biljet…

Er zal nog veel veranderen binnen Israel wanneer we de Bijbel en de profeten serieus nemen.

Het traject wat er vooraf aan de grote schoonmaak gebeurt, moeten we maar nemen zoals het is en er bovenuit proberen te kijken, zeker niet de moed verliezen als het allemaal slechter en gevaarlijker dreigt te worden.  Sommigen uit onze messiaanse vriendenkring vinden de situatie zo erg, ook gezien de toename van terroristische aanslagen op dit moment, dat men overweegt jeridah te maken (het tegenovergestelde van aliyah…). Niet doen! Waar wil je heen? Als dit de voortekenen zijn van Jehoshua’s terugkomst, dan kun je beter dicht bij Jeruzalem zijn, want dáár zal ontkoming zijn (Joel 2:32)!!
Israel is niet zoals de andere volkeren op aarde. Ze is apart gezet, heeft een bestemming om een licht voor de volkeren te zijn. We mogen haar daartoe oproepen: wees een licht en verberg je niet achter die grote boeken, sluit je niet af in ‘ghetto’s’. Misschien zijn de gebeurtenissen van vandaag de dag wel de bodes voor de komende komst van Meshiach Jehoshua die echt alles overhoop zal gooien wat onBijbels is en dan blijft het niet alleen maar bij het omverwerpen van de tafels van de geldwisselaars!!


Bronvermelding:
Nieuwsbrief Studiehuis Reshiet, Yair Strijker.
www.studiehuisreshiet.nl


Hebreeuws Studiehuis Reshiet is sinds 2013 gevestigd in Israel. ‘Vanuit Shomron’ is een onafhankelijke nieuwsbrief, wordt gratis aangeboden en verschijnt vrijwel wekelijks. Het schrijven van de nieuwsbrieven begon tijdens de Gazaoorlog van 2014. Destijds bleek dat de NL-media zeer éénzijdige informatie verschaften over die zomeroorlog. Nog steeds is er naar onze mening sprake van éénzijdige berichtgeving als het over Israel gaat. Wij beseffen wel degelijk dat ook wij een ietwat ‘gekleurde en beperkte bril’ op hebben omdat wij o.a. naast het werk als Hebreeuwse leraren niet alle gelegenheid hebben om uitgebreid op alle onderwerpen in te gaan. Iedere week is er enig ‘geestelijk manna’ te proeven door de toelichting op de wekelijkse Torahlezingen en aanvullingen vanuit het NT. Voel u vrij deze brieven door te sturen.

 

EN / NL/ עב