De tweede letter van het Hebreeuwse Alfabet, de Beth. Deze letter heeft de betekenis van ‘huis’. Het beschutte ouderlijk huis waar we ons als kind veilig voelen tegenover het onveilige buiten.

Maar tegelijkertijd moeten we leren om open te staan voor het vreemde, het onbekende. De vorm van de Beth geeft die openheid aan. Beschut van achteren, open naar voren.

Behalve binnen en buiten is er in het huis de tweeheid van mannelijk en vrouwelijk, niet alleen van vader en moeder en van zoon en dochter. Er is ook tweeheid in ieder mens: het logische, ordelijke, rechtlijnige enerzijds. En het intuïtieve, creatieve, verrassende anderzijds.

Het is een tweeheid die teruggaat tot op God: Hij is Woord en Geest, rechtvaardig en barmhartig, rechtlijnig en verrassend. Die tweeheid is er ook in de taak, waarin God en mens, ouders en kinderen met elkaar communiceren. Er zijn klinkers en medeklinkers. Er is een vast structuur in de letters, het ‘gebinte’van een woord en er zijn de beweeglijke, speelse klanken.

Het Hebreeuws is een lettertaal, de vijf klinkers (a, e, i, o en u) hebben geen vaste schrijfvorm. Daar zijn ze te speels, te vrouwelijk voor. Klinkers en ademklanken of zo genoemde ‘geest-klanken) die woorden tot leven brengen.

De beth is van
–     bara, scheppen, scheppen is scheiden, scheiding maken, scheiding tussen licht en donker, scheiding tussen zee en land, scheiding tussen hemel en aarde, tussen man en vrouw.
–     bajit, huis, dat wat scheiding brengt tussen binnen en buiten
–     ben en bath, zoon en dochter
–     beged, kleding, veilige omhulling
–     betach, vertrouwen
–     berith, verbond, het veilige betrouwbare huis
–     ab, vader
–     ben, zoon
–     ab en ben, vader en zoon vormen samen het woord.


Voor wie meer wil weten over de Hebreeuwse taal, verwijzen wij u naar het boek Hebreeuws ‘in zes dagen’, Bijbels leren denken van uit de Hebreeuwse taal. Een uitgave van Studiehuis Reshiet. U vindt hier meer informatie over het boek.

Wilt u meer weten over Studiehuis Reshiet? Klik dan hier.


 

 

EN / NL/ עב