Afgelopen week op 3 en 4 juli is het congres ‘The Trial’ gehouden in het World Forum in Den Haag.  Er kwamen een kleine 1000 mensen bij elkaar uit 40 landen die een decree ondertekenden.

Het decree is gebaseerd op onder andere de tekst uit Joël 3:1-2

1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Judea en Jeruzalem,

2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.

Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

Het Decree

 

Het decree(foto Redactie Radio Israël)

 

In dit decree staat een waarschuwing aan de rechters van het International Court of Justice (ICJ) in Den Haag om het land van Israël niet te verdelen.

 

Onder veel gebed heeft Jack van der Tang van Pillar of Fire het decree op 4 juli aangeboden in het Vredespaleis in Den Haag. Het decree wat in tweevoud was opgesteld en ook in tweevoud door alle aanwezigen uit 40 landen werd ondertekend, werd ook aangeboden aan de ambassadeur van de Israëlische ambassade.

 

Het was een enorme stap in geloof, waarin niet zeker was of het zou lukken het decree daadwerkelijk aan te bieden binnen het Vredespaleis, maar het is gelukt! God heeft de deuren geopend en het decree ligt nu in het Vredespaleis.

 

Naast het decree wat is ondertekend werd er onderwijs gegeven over de rechten van het Joodse volk op het land Israël en de verbinding van God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob met het Joodse volk en met het land Israël. Dit is terug te zien via YouTube onder thetrial2024.

 

Het getuigenis wat door veel mensen gegeven werd is heel bijzonder. Er werd gebeden voor vergeving van naties die Israël op dit moment verwerpen en er was belijden van zonde tegen het Joodse volk. Een bijzonder congres wat zijn uitwerking zal hebben zowel op aarde als in de hemel.


Datum:7-7-2024

Auteur: Redactie Radio Israël

Afbeelding: decree(foto redactie Radio Israël)

 

EN / NL/ עב