De krachtmeting van Elia met de Baäl-profeten nu op wereldschaal.

Door Charles Gardner

De crisis rond de Covid-diagnose van president Trump dient om de groeiende verdeeldheid tussen godvrezenden en degenen die in opstand komen tegen hun Schepper te benadrukken. Ik hoorde zelfs in mijn geest, “het beest is vrijgelaten”, maar daar kom ik nog op terug.

Wat ik echter vooral zie, is een hedendaags beeld van Elia’s grote strijd met de valse profeten van Baäl op de berg Karmel. Temeer in het licht van plannen om een ​​tempel voor Baäl in New York City te bouwen.

Baäl vertegenwoordigt in feite een menigte valse goden, maar het was koning Achab die door de profeet voor het blok werd gezet met de beschuldiging: “U hebt de geboden van de Heer verlaten en de Baäls gevolgd.” (1 Kon. 18:18) Toen sprak Elia tot het volk: “Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten?” (vers 21)

De profeet nam het op tegen 450 uitdagers, dus het was een echte David-tegen-Goliath-situatie, maar de waarheidstest was: “De God Die antwoordt door vuur – hij is God.” (vers 24) En het is het vuur van de Geest en van het oordeel waar hij zeker naar verwees.

Het is veelbetekenend dat Elia vervolgens het altaar ging repareren terwijl hij het volk aan hun roeping herinnerde. Hij vroeg zelfs om enorme hoeveelheden water – temidden van een droogte – om over het offer te gieten, een teken van absoluut vertrouwen in de God van Israël om Zijn macht over de natuur en de hele schepping te demonstreren.

Het eenmalige offer voor de zonden van Jezus Christus de Rechtvaardige is waar de huidige wereldwijde strijd over gaat – de “oorlog tegen het Lam” (Op. 17:14) – waarbij Israël een leidende rol blijft spelen, zoals de profeten altijd zeiden dat ze zou.

Het is vermeldenswaardig dat de locatie van de Karmel-wedstrijd uitkijkt over de grote vlakte van de Jizreël-vallei, ook bekend als Armageddon (Hebr.: Har Megido), die de strijd van de eeuwen begint waarin een alliantie van naties die de Joodse staat binnenvallen, wordt vernietigd, evenals de profeten van Baäl. (Zach. 12:9)

Wordt Donald Trump, ondanks al zijn blunders en duidelijke onhandigheid, als het ware gebruikt om ‘het altaar te repareren’, terwijl hij opzettelijk de politieke correctheid tart door te proberen een Joods-christelijke agenda voor de natie te rectificeren – zich ten doel te hebben gesteld de waarden rondom bijvoorbeeld de heiligheid van het leven te herstellen door de financiering voor abortus-aanbieders stop te zetten?

Hij heeft ook de soevereiniteit van Israël erkend, met Jeruzalem als hoofdstad, en heeft hen geholpen een vredesovereenkomst te ondertekenen met hun Arabische buren. Maar alle hordes van de hel, inclusief een ‘dodelijk’ virus, zijn opgeroepen om zijn autoriteit aan te vechten.

Trump heeft zich aan zijn beloften gehouden om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen en het ongeboren leven te beschermen. Staatssecretaris Mike Pompeo zei, dat de wereld die toekijkt “Amerika’s fundament als een Joods-christelijke natie” moet kennen, en voegde eraan toe: “Het geloof op openbare pleinen is niet alleen wettig, maar ook rechtvaardig.”

Bespot en belachelijk gemaakt bij elke gelegenheid door een media dat doordrenkt is van lege humanistische dogma’s, heeft Trump tot dusver geweigerd toe te geven aan zijn vastberadenheid om het links-liberaal kamp uit te dagen. Natuurlijk doet hij niet alles goed, maar er is iets van de no-nonsense geest van Elia over hem.

Te lang hebben valse profeten in de mediawereld, de politiek en de kerk inbreuk gemaakt op de belangrijkste instellingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en geweigerd Gods gezag te erkennen. Het aanmoedigen van immoraliteit en afgoderij in al zijn vormen, zoals opeenvolgende regeringen in het VK al tientallen jaren doen, zal leiden tot dezelfde ramp die de 450 valse profeten op de berg Karmel ondergingen.

Kunnen we Christenen het grotere plaatje niet zien? Dat God een Cyrus-figuur heeft opgewekt om Israël te helpen zijn bestemming te vervullen en op te roepen tot een wederopbouw van het lichaam van Christus thuis?

Ik twijfel er niet aan dat Cyrus een gebrekkig personage was, maar de Heer ‘bewoog zijn hart’ (Ezra 1:1). Ik heb uit betrouwbare en gezaghebbende bron dat Donald Trump in is gegaan op de uitnodiging Jezus aan te nemen tijdens het 95e verjaardagsfeest van wijlen evangelist Billy Graham in 2013, hetgeen betekent dat hij nog steeds een relatief nieuwe volgeling van Christus zou kunnen zijn. Dus geef hem wat ademruimte en bid voor hem. Hij draagt ​​een zware last, maar heeft zich kennelijk onderworpen aan Degene die de toekomst in handen heeft.

Hoe u het Beest van Openbaring ook denkt te zullen herkennen, het omvat in ieder geval de middelen waarmee een stortvloed van anti-God bevelschriften wordt aangenomen. Die zal leiden tot hevige vervolging van de gelovigen die herkenbaar zullen worden door de weigering een soort ‘merkteken’ te nemen “zonder welke zij niet zullen in staat zijn om te kopen of verkopen” (Op. 13:16f) – een scenario dat zich nu lijkt te ontvouwen.

Echter, er is een kenmerk dat gelovigen zouden moeten vertonen – dat zij ‘zuchten en huilen’ over de verfoeilijke praktijken die ze om zich heen zien. (Zie Ez. 9:1-11). Degenen die geroepen zijn om het evangelie te prediken hebben de plicht te waarschuwen voor het komende oordeel.

David Soakell, van Christian Friends of Israel, heeft een korte maar schokkende documentaire gemaakt over de gruwelen van de constante bombardementen in het zuiden van Israël.
Schreeuwende kinderen die naar schuilkelders rennen in de stad S’derot voor dekking, dichtbij de grens met Gaza. Zijn hebben daar niet alleen te maken hebben met strenge Covid-beperkingen, maar ook met regelmatige raketaanvallen van Hamas-terroristen. Wanneer de sirene klinkt als waarschuwing voor een inkomende mortier, hebben de bewoners slechts 15 seconden om een schuilkelder te bereiken.

Kijkers wordt gevraagd zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen als ze bijvoorbeeld in Bristol zouden wonen en dagelijks raketvuur vanuit Cardiff zouden moeten doorstaan, terwijl de rest van de wereld een oogje dichtknijpt.

Maar dit spervuur van raketten in het zuiden is niets vergeleken met wat in het verschiet ligt voor degenen die zich verzetten tegen de God van Israël en zijn Zoon Jezus Christus, behalve dat de rollen omgekeerd zullen zijn. Want de tijd zal komen dat de legers van vele naties onder het vurige oordeel van God zullen vallen op de vlakte van Armageddon in het noorden. (Ez. 38:22 & 39:6)

Het is tijd om te kiezen aan wiens kant we staan.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; A Nation Reborn, verkrijgbaar bij Christian Publications International; en King of the Jews, ook verkrijgbaar bij Christian Publications International.

_______________________________________________
Gepubliceerd door Israel Today op 11 oktober 2020

EN / NL/ עב