De stichtingen ‘Plant Hope Israel’ en ‘Nieuw Hart’ organiseren samen binnenkort een reeks gebeds- en aanbiddingsavonden voor Israël en Nederland. 

Iedereen met een hart voor ons land en voor Israël is uitgenodigd om met elkaar te bidden.

“We voelen Gods verlangen om te bidden in de kracht van de Heilige Geest voor onze steden, onze volkeren, onze regeringen, voor het Midden Oosten, voor elkaar, de bescherming van het Joodse volk, de Messiaanse gemeentes  in Israel en vervolgde christenen, voor de zieken, en voor wat de Heer op ons hart legt. Wij nodigen iedereen uit met een hart voor ons land en voor Israel om in eenheid voor Gods troon te komen en de intimiteit met onze vader te zoeken en te bidden voor Zijn aangezicht. Samen gaan we vanuit aanbidding bidden en de Heilige Geest volgen, profetisch bidden, proclameren en God vragen om Nederland en Israël te zegenen met een rivier van levend water”

Data
Zondagavond 19:00 uur
9 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 5 juli

Locatie
Het Baken
Beneluxlaan 3, 3446 GS  WOERDEN

In Genesis 12:3 zegt God: “Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.” Wie Israël zegent, zet een geestelijk principe in werking waardoor hijzelf gezegend wordt. Dat bidden we ook voor Nederland! We roepen christenen op om vanuit allerlei denominaties in eenheid te komen en te bidden voor Israël en Nederland, want de nood is hoog. Gebed is een groot zegen en een intieme ontmoeting met onze Vader en krachtiger dan u kunt zich kunt voorstellen. Met gebed en aanbidding verzetten we bergen in de geestelijke wereld en proclameren we de overwinning van Jezus! Vanuit het Hart van Nederland vragen we de Heer om zijn rivier te laten stromen door heel ons land en naar Sion.


 

 

EN / NL/ עב