Koningen – God zet ze af en stelt nieuwe aan (Dan 2:21). Ook Pilatus’ macht was ‘van boven gegeven’. Wij begrijpen vaak niet hoe God hierin werkt. In elk geval roept de apostel Saulus (Paulus) ons op om voor gezagsdragers te bidden, omwille van het Evangelie (1Tim 2; Rom 13). Een christenplicht dus.

Het Rijksgebed geeft daaraan gehoor en sinds kort worden er op alle (!) ministeries door diverse rijksambtenaren gebeden voor de minister-president en koning, ministers en andere hooggeplaatsten. Ook wordt er voor elkaar gebeden.  

Maar er is daarnaast ook een nieuwe groep die specifiek bid voor de ‘eerste onder de volken’: Gods blijvende verbondspartner Israël (Jer 31:31-33).  

Het Israëlische landsbestuur wordt opgedragen in ons tweewekelijks gebed. Dat zij vertrouwen in hun en onze Hemelse Vader en met wijsheid handelen in alle bedreigingen: van geweld, uitsluiting en onterechte veroordeling. Ook bevestigen we in gebed de beloftes die nog vervuld zullen worden. Bovendien bidden we voor de relatie (in brede zin) tussen ons land en Israël, iets waar de Vader zeer bewogen over is.

De Israëlgebedsgroep vraagt daarom (rijks)ambtenaren zich aan te sluiten om in de bres te staan voor Gods eerstgeboren zoon Israël.

Bekijk nu de website van Rijksgebed (zie Overige groepen) en meld je aan!

 


 

EN / NL/ עב