“Wij, leden van de Knesset uit verschillende fracties, wenden ons tot u en verzoeken dat er een oproep wordt gedaan door het Opperrabbinaat van Israël aan het hele volk van Israël voor een dag van gebed en smeekbeden. Wij stellen voor dat het Opperrabbinaat een oproep doet aan het hele volk om in de synagogen van elke stad en dorp en op elke plaats bijeen te komen om het uit te roepen naar de Heer van de wereld.”

Eén vrouw riep het uit vanuit het diepst van haar ziel tot God de Schepper van hemel en aarde, verootmoedigde zich voor Hem en smeekte Hem haar gegijzelde dochter in Gaza weer bij veilig thuis te brengen. God verhoorde haar smeekbeden en van degenen die haar daarin bijvielen en twee dagen later stond haar dochter in hun huis, veilig en wel! U heeft het in ons vorige artikel kunnen lezen en de video kunnen bekijken. Hoeveel gelovigen in de God van Israël hebben hierna gebeden dat heel Israël op de knieën zou gaan, zich zou verootmoedigen voor hun God en het voorbeeld van deze moeder zou volgen?

De Knesset is geen plek voor geestelijke gesprekken, maar één lid van de Knesset zag de video van Margalit Megidish en haar familie. Hoe zij de hemel bestormden met hun hartstochtelijke gebeden waarin zij pleitten voor de veilige terugkeer van Ori, haar dochter. Diep ontroerd erdoor verklaarde dit lid van de Knesset: “Margalit begreep, dat zelfs als je in een dal overschaduwd door de dood bent, je geen kwaad hoeft te vrezen, want Hij (de Almachtige) is bij je. Ik geloof in Hem als ik veilig thuis ben en bid bij mijn shabbatkaarsen, maar ik heb geen emunah (geloof) als – God verhoede het – een van mijn kinderen in levensgevaar verkeert.”

Tegen moeder Margalit zou dit Knessetlid willen zeggen: “Jij, rechtvaardige moeder, jij bent mijn held, een teken en een voorbeeld voor mij. Je bent mijn rolmodel.”

Een ander, voormalig Knessetlid Yehuda Glick, heeft zich ook laten beroeren door dit voorbeeld van gebeden van emunah en schreef een brief met daarin een oproep aan de opperrabbijnen die werd medeondertekend door vooraanstaande rabbijnen en leden van de Knesset. In de brief worden de Sefardische opperrabbijn Yitschak Yosef en de Ashkenazische opperrabbijn David Lau opgeroepen om vandaag 6 november uit te roepen tot nationale dag van gebed ter herdenking van de 30e dag sinds het bloedbad op 7 oktober dat is aangericht door de Palestijnse Hamas. De tekst van de brief luidt:

“Aan de eervolle opperrabbijnen van Israël,

Aanstaande maandag, de 22e dag van de maand Cheshvan 5784, zal het 30 dagen geleden zijn sinds het verschrikkelijke en wrede bloedbad dat in ons land plaatsvond op de dag van Simchat Torah. Sinds die bittere dag bevinden we ons midden in een harde oorlog met de wreedste van onze vijanden; een oorlog die elke dag een ondraaglijke hoge prijs van ons eist.

Zoals we van Rashi [een vooraanstaande rabbijn uit de middeleeuwen] leren, bereidde onze vader Jacob zich voor op de ontmoeting met Esau met drie dingen: een geschenk, gebed en oorlog. Tegenwoordig mobiliseert het volk van Israël zich massaal middels het leger met reservisten – voor oorlog dus. We zijn gemobiliseerd om de soldaten in het veld met donaties in allerlei vormen te ondersteunen – geschenken dus.

Maar hoe zit het met gebed? Is de natie van Israël als één geheel daarvoor gemobiliseerd?

De Rambam [koosnaam voor Maimonides, een vooraanstaande rabbijn uit de post-Talmoedische periode] schrijft in de Wetten voor het Vasten: “Het is een mitsvah uit de Thora om het uit te roepen en de shofars te blazen voor elke moeilijkheid die het volk overkomt.” We bevinden ons in een tijd van moeilijkheden die niet groter is.

Wij, leden van de Knesset uit verschillende fracties, wenden ons tot u en verzoeken dat er een oproep wordt gedaan door het Opperrabbinaat van Israël aan het hele volk van Israël voor een dag van gebed en smeekbeden. Wij stellen voor dat het Opperrabbinaat een oproep doet aan het hele publiek om in de synagogen van elke stad en dorp en op elke plaats bijeen te komen om het uit te roepen naar de Heer van de wereld.”

In navolging van deze oproep wordt ook een dringende oproep gedaan aan alle gebedsnetwerken onder Christenen wereldwijd om deze dag in solidariteit met Israël te bidden!

Laten wij allemaal eendrachtig samen staan om schouder aan schouder de hemel te bestormen en Gods genade voor de gijzelaars te smeken om hun veilig en wel weer terug te brengen naar hun families. Moge de vlam van de ene kaars van het geloofsgebed van Margalit in onze harten hetzelfde gebed met dezelfde volharding en hartstocht ontsteken…totdat alle gijzelaars veilig terug zijn gekeerd!

Bid mee en volg de livestream dat door Israel365 wordt georganiseerd vanuit de Grote Synagoge in Jeruzalem

 

NB Vandaag is het 30 dagen geleden dat de natie van Israël werd aangevallen en ruim 1.400 weerloze mensen (baby’s, kinderen, vrouwen en mannen, jong en oud) op gruwelijke wijze werden afgeslacht door een beestachtige en meedogenloze bende moordenaars. Nog steeds is men bezig met het identificeren van lichamen om die te kunnen retourneren aan hun nabestaanden zodat zij hun geliefden kunnen begraven. De rouw is groot en het trauma diep; de vastberadenheid om het kwaad die dat heeft veroorzaakt voor eens en altijd uit te roeien is onwrikbaar. Bovendien zijn er nu meer dan 240 getelde gijzelaars, van baby’s tot bejaarden, in Gaza die Hamas op die dag heeft ontvoerd en sindsdien gevangen houdt in de donkere ondergrondse tunnels.

Doe ook mee met gebed voor Israël en kijk regelmatig op onze pagina Gebed voor Israël voor actuele gebedspunten en -initiatieven in Nederland en daarbuiten.

Afbeelding: Yonatan Sindel/Flash90

EN / NL/ עב