Op 12 november 1938 wordt door de Duitse regering het decreet uitgevaardigd dat de eliminatie van joden uit het economisch leven tot doel had. Dit decreet dwong alle Joden om detailhandelsbedrijven in handen van mensen met een Arische achtergrond over te dragen. De wet verbood ook joden eveneens om goederen of diensten te verkopen in een vestiging van welke aard dan ook.

Op eveneens 12 november, dus exact dezelfde datum, maar nu in 2019, 71 jaar later, wordt verwacht dat het Europese Hof van Justitie (EHJ)  het besluit zal nemen dat de etikettering van goederen van het hartland van Israel dient te worden aangepast en niet meer vermeld mag worden dat de goederen afkomstig zijn van Israel (Made in Israel).

Wanneer dit besluit wordt genomen, kan het niet worden teruggedraaid en moet het worden opgenomen in het nationale recht van elke lidstaat. Inclusief Nederland.

Illegaal
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk besluit onwettig is en wel om de volgende redenen:

Allereerst heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest heeft verklaard dat “er in juni 1967 geen soevereine staat Palestina bestond” en heeft tot op heden geen beslissing genomen om Palestina als staat te erkennen.

Ten tweede beschouwt de Internationale Gemeenschap Israël (na zorgvuldig nadenken alvorens een beslissing te hebben genomen) alleen als de bezettende macht van de Palestijnse gebieden.

Conclusie
Daarmee concluderen we dat de ‘bezette’ Palestijnse gebieden volgens het internationale recht niet zijn bezet, noch eigendom zijn van Palestijnen.

Wanneer aanstaande dinsdag daarmee het dus het illegale besluit neemt zoals hierboven beschreven, zal het hartland van Israël, Judea en Samaria, juridisch geen deel uitmaken van de Soevereine staat van Israël.

Dit zal naar verwachting ongetwijfeld de deur open zette voor pro-Palestijnen om juridische stappen te nemen tegen producten “Made in Israel.” Producenten in Judea en Samaria zullen genoodzaakt zijn een speciaal label te ontwerpen.

Het zou genoodzaakt zijn een speciaal label aan te nemen.

Gebed
De tijd is kort (we vonden dit afgelopen vrijdag), maar we willen vragen om deze situatie in gebed aan de Heere God voor te leggen.
Gebed verandert dingen en Hij zal spreken.

 

EN / NL/ עב