O, dat mijn hoofd wateren waren, en mijn ogen een fontein van tranen, opdat Ik dag en nacht weende om de doden van de dochter van Mijn volk.

Want Mijn volk heeft twee kwaden begaan; zij hebben Mij, de fontein van levende wateren, verlaten en hebben zich cisternen gehouwen – gebroken cisternen die geen water kunnen bevatten.

Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en die vlees tot zijn kracht maakt. Welgelukzalig is de mens die op de Heer vertrouwt en wiens hoop op de Heer is. (Jeremia 9:1, 2:13, 17:5,7)

 

Onze natie bevindt zich in wat wel eens het meest kritieke uur in onze geschiedenis zou kunnen zijn, sinds de oprichting als moderne staat in 1948.

We worden geconfronteerd met oorlog op meerdere fronten, binnen en buiten de huidige grenzen van Israël. We voeren al maanden oorlog in Gaza en hebben grote verliezen geleden en zijn er vele slachtoffers gevallen, of het nu gaat om de dood en ernstige verwondingen van veel van onze burgers en soldaten of de dood en onmenselijke vernederingen van veel van onze gegijzelden. De onverwachte invasie van Hamas op Shemini Atzeret en de invasie van onze onbeschermde veiligheidsbarrière door duizenden terroristen resulteerde in de eerste nachtmerrieachtige holocaust op het grondgebied van Israël.

Dit gebeurde, niet toevallig, een dag na de 50ste verjaardag van de Jom Kippoer oorlog in 1973, die Israël ook verraste. De onbeschermde zuidgrens van Israël was een weerspiegeling van een onheilspellende geestelijke realiteit dat onze geestelijke poorten open en onbeschermd waren, zodat Satan ons bitter kon aanvallen vanwege de zonde in ons Land.

We staan voor een wanhopige situatie die ons uitdaagt als nooit tevoren in onze moderne geschiedenis.

Alle menselijke oplossingen zijn zwak in het licht van de vele dilemma’s en vraagstukken waar we voor staan met betrekking tot interne en externe gevechten die ons bestaan als natie bedreigen. De onheilspellende druk en eisen van de VS en andere naties die op Israël drukken, zijn, als ze worden ingewilligd, een zekere garantie voor een toekomstige ramp. Als we niet toegeven aan deze druk van buitenaf, zouden we wel eens volledig geïsoleerd kunnen raken van de wereldgemeenschap van naties. Voor ons liggen de onopgeloste kwesties van oorlog met Hezbollah in Libanon en een steeds groter wordende mogelijke toekomstige atoomoorlog met Iran en haar gevolmachtigden in de naties die ons omringen.

Als er ooit een tijd is geweest waarin wij, het autochtone Lichaam van de Messias in Israël, onze plaats moeten innemen als een priesterschap voor de troon van God namens onze natie, dan is het nu!

Er zijn verschillende oproepen tot gebed geweest in Israël door de religieuze gevestigde orde, maar wij als Lichaam zijn nog niet samengekomen om ons te verootmoedigen voor de hemel namens onze natie en God te smeken dat Zijn genade, vergeving, bescherming en goddelijke interventie tot ons worden uitgebreid. Er is gebed geweest in de individuele gemeenten, maar we zijn er als Lichaam niet in geslaagd om als één Stem voor de hemel verenigd te zijn in vasten en gebed als priesterschap namens ons volk. Er was één gezamenlijke Zoom gebedsbijeenkomst aan het begin van de oorlog en een andere bijeenkomst van ongeveer 100 leiders, Joden en Arabieren, die baden en berouw toonden voor de Heer.

De zonde in het Land heeft geestelijke poorten geopend voor deze huidige ramp die over ons land en volk komt.

De verdeeldheid en vijandschap binnen de natie en haar leiderschap, de haat zonder reden, het vergieten van onschuldig bloed door abortussen, het voorstaan van immoraliteit en seksuele perversie, de afgoderij en hoogmoed, en de grote zonde van het verwerpen van de soevereiniteit van de God van Abraham, Izaäk en Jakob over dit land en zijn volk – hebben allemaal gewerkt om Gods bedekking van zegen en een grote mate van Zijn bescherming van ons weg te nemen. Het Novafeest, waar onze jeugd rond een groot beeld van Shiva danste, deed denken aan de zonde van het Gouden Kalf en was een duidelijke waarschuwing voor de gevolgen ervan. We rouwen met al diegenen die geleden hebben en hun geliefden verloren hebben bij deze gebeurtenis.

We hebben inderdaad gefaald als Lichaam om de Heer in eenheid en eensgezindheid te smeken om Zijn genade voor Israël en om in de kloof voor Hem te staan en Hem te vragen om ons te vergeven van onze vele zonden tegen Hem en elkaar. Maar voordat we effectief kunnen staan in de biecht en de verootmoediging van ons hart voor God voor Israël, moeten we eerst bij onszelf beginnen. Wij, ondergetekenden, in diepe overeenstemming en overtuiging van hart, geloven dat het tijd is om de Heer te zoeken en het Lichaam van de Messias in het Land op te roepen tot drie dagen van vasten en gebed met de nadruk op bekering.

Het volgende is onze opvatting over hoe we de Heer moeten zoeken gedurende deze drie dagen, van 25-27 februari:

  1. De eerste dag van de 25e moet een dag zijn van persoonlijk berouw van elke individuele gelovige, voor zonden tegen de Heer en tegen elkaar. Bekering moet eerst beginnen met elk individueel menselijk hart voor God.
  2. 2. De tweede dag van de 26ste is een dag van berouw en gebed voor het Lichaam van de Messias in het Land. We zijn nalatig geweest in ons priesterschap, zoals duidelijk werd geopenbaard tijdens de periode van de pandemie van het coronavirus, toen we niet als Lichaam konden samenkomen in gebed en berouw tonen voor God, voor onze zonden en de zonden van ons volk. Er is hardheid van hart binnen het Lichaam en er zijn onopgeloste en onbeleden kwesties tussen broeders, waaronder onvergevingsgezindheid, verdeeldheid, een gebrek aan zondebelijdenis en een armoede aan genade en liefde. Dit verwijst naar onopgeloste zaken binnen de verschillende gemeenten, onopgeloste zaken tussen verschillende gemeenten en onopgeloste zaken tussen het leiderschap van verschillende gemeenten. Het oordeel begint in het Huis van God en dus moeten we onszelf verootmoedigen voor deze zaken en andere ernstige kwesties binnen het Lichaam.
  3. De derde dag van de 27e moet een dag zijn dat we samen voor God staan voor de vele zonden van onze natie zoals hierboven genoemd, volgens de oproep van Joël 2:12-19. We smeken God om genade, vrede en vrede. We smeken God om barmhartigheid en om vergeving van onze zonden, van het feit dat we ons tot de arm van vlees wenden in plaats van tot Hem, de levende God van Israël. We zullen de zonden van onze natie voor Hem brengen en Hem herinneren aan Zijn verbondsbeloften aan Israël en bidden dat Zijn Naam geëerd zal worden en Zijn heerlijkheid onder ons geopenbaard zal worden.
  4. Het is onze afspraak dat het leiderschap van elke gemeente die ermee instemt zich in te zetten voor deze Oproep, hun mensen tijdens deze drie dagen leidt zoals de Heer hen wil leiden. In plaats van op te roepen tot gezamenlijke bijeenkomsten over Zoom, zou het beter zijn als het leiderschap van elke gemeente haar mensen samenbrengt en hun gemeenten helpt om zich samen met deze specifieke kwesties bezig te houden. Gemeenteleiders zouden hun prediking van het Woord voor deze dagen moeten oriënteren, om de harten van hun gemeenteleden voor te bereiden op deze tijd van berouw, vasten en gebed.

 

De Heer heeft lang gewacht tot we samen voor Hem zouden komen en Hij is trouw om een diep werk in onze harten te doen als we ons voor Hem verootmoedigen. Als we tot Hem komen in een houding van rouw en oprecht geloof, zal Hij onze gebeden voor Israël zeker horen en onze roep om genade namens ons volk beantwoorden. Onze enige ware hoop, legitimiteit en bestemming als natie is in de Heer Jesjoea en Zijn Woord. Ons enige vertrouwen is dat als we onze Koning eren, verheffen en in ere houden door ons leven als Zijn Kehilah in Zijn land, in geloof en in nederigheid van hart, de Heer medelijden zal hebben met Zijn volk, ons zal antwoorden en ijverig zal zijn voor Zijn Land (Joël 2:18).

In de ware band van Zijn gemeenschap, liefde en geloof, jullie broeders

We beginnen in Congregation HaMaayan in Kfar Saba (HaTochna 8) op zondagochtend de 25e om 9:30. (We raden aan om 9:00 te arriveren, zodat je genoeg tijd hebt om voldoende parkeergelegenheid te vinden).

We zullen het vasten afsluiten op dinsdag de 27e en dan zullen we allemaal samenkomen om te bidden op woensdag de 28e in Congregation HaCarmel in Haifa.

We kijken ernaar uit om samen te bidden,

Zegeningen,Avi and Chaya Mizrachi – Tel Aviv

Reuven and Benjamin Berger – Jerusalem

Tony Sperandeo – Kfar Sava

Evan Thomas – Netanya

Rick and Patti Ridings – Jerusalem

Eitan Shishkoff – Haifa

Claude Ezagouri – Tiberias

Dani Sayag – Haifa

Karen Davis – Haifa

Beni Mugas – Haifa

Najib Attieh – Haifa

Nizar Touma – Nazareth

Saleem Shalash – Nazareth

Ariel Blumenthal – Jerusalem

Michael and Dina Beener – Sderot

Victor BahBah – Ramley

Eehab Ashkar – Galilee

Daniel Matiash – Haifa

Gil Afriat – Tel Aviv

Alexsey Raikhstad – Tel Aviv

Michael Yaron – Rishon Letzion

Howard Bass – Beer Sheva

Chad Holland – Jerusalem

Guy Cohen – Akko

Jonathan Moore – Jerusalem

Marcel Rebiai – Jeruslaem

Simcha Davidov – Ashdod

David Injiashvili – Rishon Letzion

Daniel Rozen – Tel Aviv

Argaw Andargachew – Tel Aviv

Lev Guller – Neytanya

Gennadiy Shykhotvsov – Haifa


Bron: de messiaanse gemeente in Israël

Afbeelding: https://blompienlara-v4a-2014p2.weebly.com/kenmerken-jodendom.html

EN / NL/ עב