Zuid-Afrika’s voormalige opperrechter Mogoeng Mogoeng staat in het middelpunt van een felle controverse vanwege zijn christelijke geloof in het ondersteunen van Israël.

“Ik ben als christen verplicht om van Israël te houden, om te bidden voor [de] vrede van Jeruzalem, wat eigenlijk de vrede van Israël betekent, en ik kan, als christen, niets anders doen dan liefhebben en bidden voor Israël, omdat ik weet dat haat voor Israël door mij en voor mijn natie, alleen ongekende vloeken over onze natie kan veroorzaken”, verklaarde Mogoeng in juli 2020 tijdens een webinar-discussie met de Zuid-Afrikaanse opperrabbijn Warren Goldstein die werd georganiseerd door The Jerusalem Post .

“Hebben we de diplomatieke banden met onze kolonisatoren verbroken? Hebben we desinvesteerd in onze voormalige kolonisten en degenen die verantwoordelijk zijn voor onnoemelijk lijden in Zuid-Afrika en Afrika? Heeft Israël ons land of het land van Afrika afgenomen, heeft Israël onze minerale rijkdommen afgenomen’, zei Mogoeng tijdens het webinar.

“We zouden er goed aan doen na te denken over de objectiviteit die gepaard gaat met het aannemen van een bepaalde houding ten opzichte van een bepaald land dat niet zo veel en onrechtvaardig heeft genomen van Zuid-Afrika en Afrika als andere landen die we als een eer beschouwen om diplomatieke betrekkingen met ons te hebben. ‘, zei Mogoeng.

In andere commentaren erkende hij zijn sterk christelijk geloof en zei: “Ik ben als christen verplicht om van Israël te houden, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, wat in feite de vrede van Israël betekent.”

In reactie daarop dienden Africa4Palestine en de Zuid-Afrikaanse tak van de BDS-beweging een klacht in tegen zijn opmerkingen en beschuldigden hem van het overtreden van de gerechtelijke gedragscode. Moegoeng, die in oktober 2021 met pensioen ging na een decennium in de functie, was toen nog opperrechter.

Mogoeng is een vrome christen en een gewijde predikant, die in verschillende kerkstructuren dient. In zijn interview voor de functie van opperrechter verklaarde hij dat “God wilde dat hij opperrechter werd.” Hij heeft betoogd dat religie de wet meer moet doordringen.

Moegoeng betwistte de klacht en zei dat rechters niet “gecensureerd, mond gesnoerd of gemuilkorfd” mogen worden.

“Ik respecteer de wet. Ik zal de wet niet tarten. Maar als het zover komt dat ik gedwongen word het afschuwelijke te doen, of ik word gedwongen God af te wijzen, dan zit ik liever zonder geld, zonder enige positie. Ik zal nooit weigeren de Heer te gehoorzamen’, beweerde hij.

“Als ik op het punt kom dat er een oordeel is dat zegt: ‘Je moet zeggen dat je Israël en de Joden haat’, zou ik liever ophouden opperrechter te zijn. Als ik op het punt kom dat ze zeggen: ‘Mogoeng, je moet zeggen dat je de Palestijnen en Palestina haat’, zou ik liever ophouden opperrechter te zijn dan het te doen… Ik zal me nergens voor verontschuldigen. Er is niets om je voor te verontschuldigen’, zei Mogoeng. ‘Ik kan me niet verontschuldigen voor mijn liefde. Ik kan me niet verontschuldigen dat ik geen haat en bitterheid koester.”

De Judicial Conduct Appeals Committee oordeelde in het nadeel van Moegoeng en verklaarde dat hij de Justitiële Gedragscode had geschonden toen hij zich betrokken had bij “buitengerechtelijke activiteiten die onverenigbaar zijn met het vertrouwen in en de onpartijdigheid van rechters”. De commissie beval hem excuses aan te bieden. Hij ging in beroep tegen de uitspraak en voerde aan dat hij de grondwettelijke rechten van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting had. Hij voegde er destijds aan toe dat de Grondwet suprematie had over de code. Maar zijn beroep werd donderdag afgewezen.

“Ingevolge dit besluit heeft de commissie met een meerderheid van stemmen bepaald dat opperrechter Mogoeng een onvoorwaardelijke verontschuldiging moet uitbrengen voor zijn betrokkenheid bij politieke controverses door middel van zijn uitingen tijdens het online seminar (webinar) dat op 23 juni 2020 door de Jerusalem Post wordt georganiseerd, ‘, aldus de uitspraak. “Een kopie van de verontschuldiging moet binnen 10 dagen na de beslissing door Chief Justice Mogoeng worden vrijgegeven aan het Office of the Chief Justice en de media.”


Bronvermelding:
Datum:        23-01-2022
Auteur:        ADAM ELIYAHU BERKOWITZ
Beeld:          Screenshot
Website:      www.israel365news.com


 

EN / NL/ עב