Graag delen we met u deze mooie video, die we voorbij zagen komen. Paul Wilbur, een messiaans gelovige en musicus geeft een inkijkje in hoe hij met zijn familie de Shabbat thuis begint.

Misschien viert u zelf de Shabbat, of bent u benieuwd hoe u deze dag, die vrijdagavond met de maaltijd begint, inhoud kan geven. Het is heel mooi om te zien hoe de traditionele elementen als het aansteken van de kaarsen, de zegenspreuken, het brood en de wijn, allemaal verbonden worden met de Heere Jezus. Prachtig en ‘aanstekelijk’ om te zien! Juist in deze tijd, waarin de wereld op haar grondvesten schudt, is het zo’n zegen om de rust van de Sabbat in te gaan. De wereld kan wel denken dat zonder een 24-uurs economie de welvaart niet op niveau gehouden kan worden, maar we zien het absurde hiervan. Door één virus wordt heel de wereld stilgelegd. De echte welvaart is gelegen in het gehoorzamen aan de wil van God. God heeft vanaf de Schepping af een dag afgezonderd, ‘geheiligd’, waarop Zijn Schepping tot rust mag komen en wij als Zijn schepselen Hem als Schepper en Verlosser erkennen en eren kunnen.

Bron: Nieuwsbrief Weg uit Babylon

EN / NL/ עב