Yom Kippoer is een Joodse vastendag die in het teken staat van verzoening. Het is de belangrijkste dag van het Joodse jaar. 

Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. – Leviticus 16:30-31

Geduchte dagen
Op het moment dat Rosh HaShana (Joods Nieuwjaar) tot een einde is gekomen breekt een periode aan die in het Jodendom Yamiem Nora’iem (geduchte dagen) wordt genoemd. Deze tien dagen van inkeer is een ketting tussen de schakel van Rosh HaShanah en Yom Kippoer (Grote Verzoendag). In deze periode van inkeer is Yom Kippoer het sluitstuk. Om Yom Kippoer beter te begrijpen is het van belang om te weten wat de Thora schrijft over deze dag.

Lees hier meer.

 

 

EN / NL/ עב