Het Shaare Zedek Hospital Jeruzalem en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) tekenden op maandag 5 december in Ede een overeenkomst tot een intensievere samenwerking. Een delegatie onder leiding van ziekenhuisbestuurder Professor Jonathan Halevy en Uri Schwarz bezocht de CHE en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het Shaare Zedek en de CHE werken al langer samen en gaan nu intensiever kennis uitwisselen, met name op het gebied van palliatieve zorg en de plek van medisch-ethische vraagstukken in de praktijk van verpleegkunde.

De samenwerking richt zich in het bijzonder op CHE-studenten. Het ziekenhuis krijgt met gastcolleges in Nederland en werkbezoeken in Jeruzalem een vaste plek in het CHE-minorprogramma Global health en de minor Israël. Minoren zijn opleidingsonderdelen van enkele maanden binnen de bacheloropleidingen waarmee studenten zich verder specialiseren. Beide instellingen verkennen komende tijd de mogelijkheden voor onderzoeksprojecten en kennismakingsstages voor CHE-studenten voor de werkgebieden verpleegkunde, ICT en bedrijfskunde.

Life-line tussen instellingen
Bestuurders Halevy en Jan Hol (CHE) ondertekenden deze middag het ‘Memorandum of Understanding’. Jan Hol: “Dit is een life-line tussen de CHE en dit internationaal vooraanstaande ziekenhuis. In deze uitwisseling kunnen onze hogeschool en Shaare Zedek elkaar inspireren in de vooral praktische én ethische aspecten van de verpleegkunde. Vooral waar het gaat om ‘grenssituaties’, zoals rondom het levenseinde.”

Het ziekenhuis staat al 120 jaar in hartje Jeruzalem. Het is een Joods ziekenhuis dat zorg verleent aan patiënten van alle achtergronden. Zij is voor een groot deel afhankelijk van giften en wordt al 40 jaar ondersteund door de Nederlandse gelijknamige stichting. Het Shaare Zedek verzorgt al sinds 2015 gastcolleges voor CHE-studenten. De samenwerking kreeg ook direct inhoud in een gastcollege Ethische dilemma’s vanuit Joods perspectief door professor Halevy. Hij ging aan de hand van casuïstiek in op de medisch-ethische basisprincipes: autonomie, niet schaden, weldoen en rechtvaardigheid. Vanuit het Joodse gedachtegoed voegde hij ‘sanctity of life’, de waardigheid van het leven toe. Halevy: “Prachtig om met de studenten over zulke belangrijke ethische kwesties van gedachten te wisselen. Ik zie uit naar de volgende keer, in Ede of in Jeruzalem!”

Werkbezoek Ziekenhuis Gelderse Vallei
De delegatie van het Shaare Zedek bezocht ook het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en sprak daar met specialisten op het gebied palliatieve zorg. De zorg in de laatste levensfase. Deze heeft in de religieuze, Joodse context soms andere uitgangspunten dan de praktijk in Nederlandse ziekenhuizen. Beide delegaties spraken elkaar om te leren van elkaars expertise en te profiteren van elkaars inzichten.


Bron vermelding: CHE


 

 

EN / NL/ עב