Jeruzalem, 4 maart 2020 | Sluit jij je ook aan bij de Messiaans-Joodse gemeenschap voor een dag van vasten & gebed met betrekking tot het Coronavirus Covid-19?

Al vanaf Bijbelse tijden heeft de Joodse gemeenschap zich verenigd om de dreiging van pest en ziekte onder ogen te zien door een dag van vasten & gebed uit te roepen. De Talmoed vertelt talrijke verhalen van soortgelijke situaties waarin de Joodse gemeenschap werd geconfronteerd met dreigingen zoals infectieziekten; wat heeft het Joodse volk gedaan? De leiding kwam dan samen en besloot om een vastendag af te kondigen zoals de profeet Joël deed in reactie op de sprinkhanenplaag:

Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE (Joël 2:15-17)

Leiders binnen de Messiaans-Joodse gemeenschap hebben ons vandaag gevraagd om samen met het Joodse volk en met de Messiaans-Joodse gemeenschappen in de naam van Yeshua te bidden tegen het verwoestende virus Covid-19 tijdens een dag van vasten en gebed.

Het Messiaans-Joodse leiderschap heeft aanstaande maandag 9 maart aangewezen als de dag om God d.m.v. vasten te vragen om genade voor de bevolking van China en de hele wereld in de naam van onze Meester. Op dezelfde dag valt ook de Vastendag van Esther op de Joodse kalender dit jaar; een vastendag die in acht genomen wordt ter nagedachtenis aan het drie dagen vasten dat het Joodse volk in Perzië hield voordat koningin Esther voor de koning zou verschijnen.

Dit jaar willen we deze traditionele vastendag combineren met dit speciale aandachtspunt in ons gebed. We willen hiermee onze Vader in de hemel vragen om genade voor Zijn volk en al Zijn schepselen. Mag ik u vragen om ook in uw lokale gemeente dezelfde oproep tot gebed en vasten te doen?

Hier is een link naar een PDF van een (Engelstalig) gebed dat we hebben samengesteld om God om bescherming tegen het virus te verzoeken.

Het allerbelangrijkste is dat we in eenheid samenkomen en eenparig bidden in de naam van onze Meester. We willen dat onze gebeden opstijgen als de wierook van de censer van hogepriester Aäron die tussen de levenden en de doden in stond om de pest te stoppen.

Maakt u ook van 9 maart een dag van gebed en vasten voor degenen die ziek zijn, lijden en sterven aan dit virus? Sluit je dan bij ons aan en vraag je broeders en zusters ook om te bidden. En moge God ons allemaal gezond houden en Zijn volk beschermen.

Genade en vrede,

Boaz Michael

Oprichter en directeur First Fruits of Zion
Jeruzalem
EN / NL/ עב