Vijf door rabbi’s goedgekeurde rode vaarzen kwamen donderdag vanuit Texas aan voor een ceremonieel welkom op de luchthaven van Ben-Gurion – en deden een wervelwind van speculaties ontstaan ​​over de profetische betekenis van hun aanwezigheid in Israël en of we op weg zijn naar een derde tempelperiode of de laatste dagen.”

De koeien zijn geïnspecteerd door rabbijnen en bleken rood en gaaf te zijn, wat betekent dat ze ritueel rein zijn om te worden geofferd, zoals bepaald in de wet van Mozes. Om iemand die de Mozaïsche wet volgt, ritueel rein te laten worden, is volgens het boek Numeri de as van een rode vaars nodig.

“Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan.” Numeri 19:2

De boeren in Texas wisten genoeg van de vereisten en plakten de oren van deze koeien niet, waardoor ze ongeschonden bleven.

Vijf rode vaarzen arriveerden op 15 september 2022 in Israël. (Foto: Boneh Israel)

 

De aanwezigheid van deze vaarzen in Israël betekent dat als de tempel zou worden herbouwd – of als hij uit de lucht zou komen vallen, zoals sommigen geloven – er al offers zouden kunnen worden gebracht en de tempeldienst zou kunnen worden hersteld.

Dit betekent voor veel Joden dat verlossing nu mogelijk is. Joden geloven dat de as van een rode vaars nodig is voor zuivering. Christenen geloven dat Jezus het eens en voor altijd offer werd dat nodig was voor redding.

De christelijke organisatie, Boneh Israel, lokaliseerde het vee en was, samen met het Tempelinstituut, verantwoordelijk om ze naar Israël te krijgen. Eerder dit jaar gingen rabbijnen van het Tempelinstituut naar Texas om de koeien te inspecteren.

Terwijl christenen en joden geloven dat de derde tempel de Eindtijd of een Messiaans tijdperk aangeeft, wordt de derde tempel in het Nieuwe Testament ook geassocieerd met de “man des verderfs”, of de antichrist, die op dat moment zal worden gemanifesteerd en helpen bij het bouwen van de tempel. (2 Thessalonicenzen 2:4)

Bij de landing in Israël gingen de koeien een quarantaine van 10 dagen in.  

Zet de komst van de vaarzen in Israël de komst van de Messias in gang – of de terugkeer van Jezus, zoals christenen geloven?

Betekent dit dat we de snelle weg zijn ingeslagen richting de eindtijd en verdrukking?

ALLE ISRAELL NIEUWS zal proberen deze vragen te beantwoorden en zal deze interessante ontwikkeling deze week volgen.

Numeri 19:1-10 spreekt over “Het Reinigingswater:”

De Heer zei tegen Mozes en Aäron: “Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan. Geef het aan Eleazar de priester; het moet buiten het kamp worden gebracht en in zijn aanwezigheid worden geslacht. Dan moet de priester Eleazar wat van zijn bloed op zijn vinger nemen en dat zeven keer sprenkelen naar de voorkant van de tent der samenkomst. Terwijl hij toekijkt, moet de vaars worden verbrand – zijn huid, vlees, bloed en ingewanden. De priester moet wat cederhout, hysop en scharlaken wol nemen en op de brandende vaars gooien. Daarna moet de priester zijn kleren wassen en zich met water baden. Hij mag dan in het kamp komen, maar hij zal tot de avond ceremonieel onrein zijn. De man die het verbrandt, moet ook zijn kleren wassen en zich met water baden, en ook hij zal tot de avond onrein zijn. “Een man die rein is, zal de as van de vaars verzamelen en ze op een ceremoniële reine plaats buiten het kamp leggen. Ze moeten door de Israëlitische gemeenschap worden bewaard voor gebruik in het reinigingswater; het is voor reiniging van zonde. De man die de as van de vaars verzamelt, moet ook zijn kleren wassen, en ook hij zal tot de avond onrein zijn. Dit zal een blijvende verordening zijn, zowel voor de Israëlieten als voor de buitenlanders die onder hen wonen. en ook hij zal tot de avond onrein zijn. Dit zal een blijvende verordening zijn, zowel voor de Israëlieten als voor de buitenlanders die onder hen wonen. en ook hij zal tot de avond onrein zijn. Dit zal een blijvende verordening zijn, zowel voor de Israëlieten als voor de buitenlanders die onder hen wonen.


Bronvermelding:
Datum:        17-09-2022
Auteur:         Nicole Jansezian
Beeld:          Vijf rode vaarzen arriveerden op 15 september 2022 in Israël. (Foto: Boneh Israel)
Website:      All Israel


 

 

EN / NL/ עב