In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept om producten uit betwiste gebieden voortaan gelijk te etiketteren. De regels van de Europese Unie stellen dat alleen producten uit betwiste gebieden in Israël een label moeten krijgen waarop de consument kan zien dat het product daar vandaan komt. In Nederland moet dat voortaan ook bij andere gebieden in de wereld gebeuren, zoals de Westelijke Sahara in Marokko. De SGP en BoerBurgerBeweging (BBB) dienden daartoe een motie in die dinsdag werd aangenomen. Het is een van de eerste successen van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

Labeling
De aanleiding voor de motie van BBB en SGP was de situatie die in het Israël Productencentrum (IPC) in Nijkerk is ontstaan. De winkel steggelt sinds een aantal jaar met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) over de labeling. In 2019 wees de NVWA de winkel erop dat er labels moesten komen. Uiteindelijk kwamen die er met de vermelding: ‘Product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria’. Anti-Israëlische activisten van Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) hielden de NVWA hierover bij de les en ondanks werd er een boete uitgedeeld. De instantie oordeelde dat de labels weliswaar zijn aangepast, maar onvoldoende.

Gelijke monniken
Van der Plas en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop lieten het er niet bij zitten. Wat hen betreft is het gelijke monniken gelijke kappen. In de motie riepen ze op tot een gelijke behandeling van alle betwiste gebieden. Op dinsdag werd deze door een Kamermeerderheid aangenomen. De fracties van de meeste rechtse en christelijke partijen (SGP, BBB, CDA, ChristenUnie, VVD, JA21, PVV, FvD en 50PLUS) stemden voor en de progressieve partijen stemden tegen – D66, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Volt en BIJ1. Voortaan moet de NVWA ook handhaven op etikettering bij andere betwiste gebieden zoals Nagorno-Karabach, Tibet, Noord-Cyprus, de Westelijke Sahara en Somaliland.

Slag voor BBB
De aangenomen motie is een eerste slag voor de nieuwe fractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) van voorvrouw Caroline van der Plas. Deze partij wil opkomen voor de belangen van de bewoners van het platteland. Bij elkaar gaat het om circa zeven miljoen mensen, voornamelijk burgers en boeren die buiten de Randstad wonen. Vooralsnog lijkt het erop dat de partij nog niet bij links of rechts in te delen is. BBB heeft één zetel in de Tweede Kamer en streeft naar meer invloed.


Bronvermelding:
Datum:        20-04-2021
Auteur:        Kemal Rijken
Beeld:          Youtube
Website:      Jonet.nl


 

EN / NL/ עב