De Amerikaanse regering heeft maandagavond bij monde van de Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, bekend gemaakt de Israëlische settlements in Judea en Samaria (Westbank), niet langer als illegaal te beschouwen.

 

Met deze aankondiging verwierp Pompeo een juridische opinie van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1978 die stelde dat civiele nederzettingen in de bezette gebieden ‘in strijd zijn met het internationale recht’. De aankondiging werd verwelkomd door de regering van premier Benjamin Netanyahu en door veel Israelis.

De aankondiging van Pompeo volgt op een jaarlange evaluatie die werd uitgevoerd door het juridische kantoor van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het werd niet gedaan door politici of om politieke reden aangestelden, maar eerder door professionele advocaten die het jaar doorbrachten met het bekijken van beschikbaar materiaal terwijl ze de verschillende kanten van het probleem bestudeerden.

De Palestijnen zijn woedend en willen internationale stappen gaan ondernemen.

De EU kwam binnen een uur na de aankondiging van Pompeo met een verklaring van het hoofd van het buitenlands beleid van de EU, Federica Mogherini, “dat de positie van de organisatie ten aanzien van Israëlische nederzettingen ‘op het bezette Palestijnse grondgebied duidelijk is en ongewijzigd blijft: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal volgens het internationale recht en het tast de levensvatbaarheid aan van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten voor een duurzame vrede.”

Woordvoerder Nabil Abu Rdeneh, gaf namens de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas,een verklaring uit waarin hij de aankondiging veroordeelde en zei dat nederzettingen illegaal zijn volgens het internationale recht. “De Amerikaanse regering heeft haar geloofwaardigheid verloren om een toekomstige rol in het vredesproces te spelen,” zei hij.

Lees hier de volledige tekst van de Amerikaanse verklaring.

De Trump-regering beschouwt het advies uit 1978 bekend als de Hansell Memorandum, dat als basis diende voor de langdurige Amerikaanse oppositie tegen uitbreiding van de nederzettingen, als een afleiding en gelooft dat alle juridische vragen over de kwestie door Israëlische rechtbanken moeten worden behandeld, zei Pompeo.

“Na zorgvuldig alle kanten van het juridische debat te hebben bestudeerd,” vertelde Pompeo aan verslaggevers, hebben de Verenigde Staten geconcludeerd dat “de vestiging van Israëlische civiele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever op zichzelf niet in strijd is met het internationale recht.”

“De harde waarheid is dat er nooit een juridische oplossing voor het conflict zal zijn, en argumenten over wie gelijk heeft en wie ongelijk, is als een kwestie van internationaal recht en zal geen vrede brengen.”

De stap van de regering Trump wordt door velen gezien als een logische stap, na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de erkenning van de Golan als behorende bij Jeruzalem.

Ook wordt deze nieuwe stap van Trump gezien als extra steun in de rug voor premier Netanyahu, twee dagen voordat het mandaat van Benny Gantz om een regering te vormen afloopt en hij waarschijnlijk niet in staat zal zijn een regering te vormen.

De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem heeft inmiddels Amerikaanse staatsburgers in Israel opgeroepen waakzaam te zijn i.v.m. met mogelijke onlusten op de Westbank en elders, georganiseerd door de Palestijnse leiders.

De ambassade zei dat mogelijke doelen ‘openbare evenementen, zoals demonstraties, vakantie-evenementen en feestelijke bijeenkomsten’ waren; hotels, clubs en restaurants populair bij Amerikaanse burgers; gebedshuizen; scholen; winkelcentra en markten; toeristische infrastructuur; openbaar vervoer en luchthavens. ”

Op vrijdag 23 december 2016 was er een resolutie ter stemming gebracht in de VN Veiligheidsraad om de joodse nederzettingen in Judea en Samaria als illegaal te verklaren. Die resolutie werd met 14-0 stemmen aangenomen met één onthouding: de Verenigde Staten onder leiding van Barack Obama. Deze nieuwe stap van de VS onder President Trump maakt de beslissing uit 2016 ook weer ongedaan.

De leidende kandidaten van de Democratische partij voor het Amerikaanse presidentschap, Biden, Sanders, Warren en Buttigieg spreken zich uit tegen de aankondiging van de Trump-regering dat nederzettingen niet ‘in strijd zijn met het internationale recht’.

Het campagne team van Joe Biden noemde de aankondiging ‘een obstakel voor vrede’. “Deze beslissing schaadt de diplomatie, neemt ons verder weg van de hoop op een twee-statenoplossing en zal de spanningen in de regio alleen maar verder doen vergroten. Het gaat niet om vrede of veiligheid. Het gaat er niet om pro-Israël te zijn. Het gaat over het ondermijnen van de toekomst van Israël in dienst van Trump’s persoonlijke politiek, “

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   19-11-2019
Auteur:   Joop Soesan
Beeld:     Screenshop Youtube
Website: https://www.joods.nl/

– – – – –

 

 

EN / NL/ עב