By  | 

Joden zijn het heilige volk. Ons recht op het land Israel is door G-d aan ons gegeven. Dit valt niet te betwisten, ook al zijn er nog zoveel jodenhaters op de wereld en zijn we zelf zo ontzettend in de minderheid. Wij zijn onverslaanbaar en we hebben de geschiedenis om het te bewijzen. Iedereen die zich tegen ons keert, hoe machtig en groot hij ook mag lijken, verdwijnt uiteindelijk van het wereldtoneel en wij zijn het die nog steeds bestaan. 

Download hier een printversie van dit artikel

De afgelopen weken op een rijtje:

Zaterdag 7 oktober 2023: Shabbat en tevens Simchat Torah, Vreugde der wet, een feestdag die veranderd werd in wreedheid en bloed, precies 50 jaar na de Yom Kipoer oorlog. Een dag die wij nooit zullen vergeten.
Op die dag werd er in Israel een begin gemaakt met het voorlezen van Bereeshiet, het eerste stukje uit de Torah.

Zaterdag 14 oktober: Shabbat een week later, werd overal ter wereld de hele parashat Bereeshiet uit de Torah gelezen.

Zaterdag 21 oktober: Shabbat weer een week later. Israel nog steeds in oorlog, nog steeds zijn doden aan het begraven en nog steeds in angst over het lot van de gegijzelden. Het verhaal van Noach, het tweede stukje uit de Torah, wordt wereldwijd in elke synagoge voorgelezen en geleerd.

Zaterdag, Shabbat 28 oktober: Het volgende stukje uit de Torah: parashat Lech Lecha.

Hashem staat boven de tijd

G-d staat boven de tijd, Hij is eeuwig en Zijn wijsheid ook. Die wijsheid en dat eeuwige heeft Hij in de Torah neergezet. De Torah en haar lessen zijn eeuwig. Zij waren gisteren van toepassing, zijn vandaag relevant en zullen het morgen ook nog zijn.

Niet alleen dat, maar de Alter Rebbe (1745-1812) leert ons dat het stukje uit de Torah dat wij wekelijks lezen altijd betrekking heeft op de gebeurtenissen van die week. Soms lukt het ons om inderdaad overeenkomsten te bespeuren, maar de parallellen in de afgelopen drie weken tussen de parasha en het nieuws zijn wel heel erg voordehand liggend.

Bereeshiet, het eerste stukje (op 7 & 14 oktober  gelezen) begint met het scheppingsverhaal. Waarom eigenlijk? De Torah is in eerste instantie een handleiding hoe je hoort te leven. Het lijkt misschien op een geschiedenisboek, maar dat is het absoluut niet. Dit kun je zien aan het feit dat er heel gedetailleerd over de ene generatie wordt verteld om vervolgens tien generaties over te slaan. Ook staan veel verhalen niet op chronologische volgorde. Wat is de Torah dan wel? Het is een handleiding, een leerboek voor het leven en dan dient inderdaad de vraag gesteld te worden waarom het scheppingsverhaal erin staat en er zelfs mee begint. Op welke manier voegt de kennis van de Schepping iets toe aan onze gedragscode?

Rashi (1040-1105) stelt deze vraag en beantwoordt hem zelf. Ik citeer: ‘Rabbijn Yitschak zei, de Torah had moeten beginnen met het gebod van de nieuwe maan omdat dat het eerste gebod is dat aan het Joodse volk gegeven werd. En wat is de reden dat de Torah met Bereeshiet, het begin, begint? Wegens het feit dat ‘Hij aan Zijn volk de kracht van Zijn daden vertelde om hun te geven de erfenis van de volkeren’ (Tehilim 111-6). Dat als de volkeren van de wereld tegen Israel zullen zeggen, jullie zijn dieven omdat jullie het land hebben veroverd van de zeven volkeren, zij tegen hen zeggen: de hele wereld is van G-d. Hij heeft het geschapen en Hij geeft het aan wie hij vindt die daarvoor geschikt is. Volgens Zijn wil heeft Hij het aan hen geschonken en volgens Zijn wil heeft Hij het van hen weggenomen en aan ons gegeven.’

Deze woorden zijn bijna 1000 jaar geleden opgeschreven.

Oorlog tegen G-d

Als iemand ons recht op het Heilige land betwist, kom dan niet met argumenten, geschiedenisboeken en politieke discussies. Zeg gewoon zoals het is: G-d heeft de hele wereld geschapen en heeft een piepklein stukje van de aardbol aan het Joodse volk gegeven. Misschien spreek je wel met een atheïst. Maar is dat niet precies waar deze oorlog om gaat? Morele waarden tegen wreedheid. Geloof tegen atheïsme, leven tegen dood! Wat is het waarde van het leven als het niet door G-d aan ons geschonken is? Een toevallige samenloop van omstandigheden? Iets wat ineens explodeerde. En waar die eerste stof die ontplofte vandaan kwam, daar hebben we het gemakshalve maar niet over? Als je nergens in gelooft hoef je bij niemand verantwoording af te leggen. Je kunt gewoon doen en laten waar je zin in hebt, wanneer dan ook en waar dan ook. Omgekeerd gezegd: als je geen verantwoordelijkheid voor je gedrag wilt nemen, dan kun je maar beter niet in een G-d geloven die morele waarden en gerechtigheid verkondigt.

En dat, dames en heren, is het antisemitisme. Gewoon een oorlog tegen G-d omdat het Joodse volk nu eenmaal als vertegenwoordiger van G-d door Hem uitgekozen is. Als je je tegen het Joodse volk keert, dan keer je je tegen G-d.

Hamas = verdorvenheid

Noach, (op 21 oktober gelezen) de tweede parasha van het eerste boek en tevens de tweede parasha sinds de oorlog begon. Al in het derde en vijfde vers van Parashat Noach (6-11 en 6-13) komt het woord hamas letterlijk voor. G-d waarschuwt dat de wereld vol met hamas is, waarbij het Hebreeuwse woord hamas vertaald wordt als diefstal, verdorvenheid, ongerechtigheid en geweld. Genoeg reden om de wereld te vernietigen d.m.v. de zondvloed. Als het kwaad gedoogd wordt, wanneer men het beestje niet bij de naam wil noemen, zal uiteindelijk de wereld vol zijn met hamas (verdorvenheid). Dit is precies wat President Biden deze week verkondigde. Het verdedigen van Israel tegen terreur en het verdedigen
van de Oekraïne tegen de agressie en geweld van zijn buurland is een investering in de toekomstige veiligheid van de Verenigde Staten. Want wie het kwaad niet in de kiem smoort is verantwoordelijk wanneer dat kwaad de rest van de wereld overneemt.

Heilig volk

Lech Lecha, de derde parasha sinds de oorlog begon (zal op 28 oktober gelezen worden). “En G-d verscheen aan Avraham en Hij zei, aan jouw nakomelingen zal ik dit land geven…” (12-7).
Dit behoeft geen commentaar. G-d heeft het land aan het Joodse volk gegeven.

Wij zijn het heilige volk en dus gaan we ons ook gedragen als heilig, als speciaal en als uitverkoren door ons niet te schamen en door precies te vertellen zoals het is. Ons recht op het land Israel is door G-d aan ons gegeven. En dat valt niet te betwisten. Jodenhaat heeft namelijk geen logica en daarom valt het met geen enkele reden te betwisten. Er zijn zo veel antisemieten op de wereld en wij zijn zo ontzettend in de minderheid. Hoe kunnen we deze strijd aan? Door gewoon te zeggen zoals het is: G-d heeft het land aan ons gegeven.

Wij zijn onverslaanbaar en we hebben de geschiedenis om het te bewijzen. Iedereen die zich tegen ons keert, hoe machtig en groot hij ook mag lijken, verdwijnt uiteindelijk van het wereldtoneel en wij zullen blijven bestaan. Net zomin als je G-d kunt vernietigen, kun je het Joodse volk, de Torah of het Heilige land vernietigen. De antisemieten hebben hun geschiedenisboeken kennelijk niet opengeslagen. Ze trekken voortdurend aan het kortste eind en door hun antisemitisme vernietigen zij uitsluitend zichzelf. Waar is het Griekse rijk? Waar is het Romeinse rijk? De kruistochten, de inquisitie, het nazisme etc… Allemaal zijn zij van het wereldtoneel verdwenen.

Dat neemt niet weg dat wij hevige pijn ervaren. Wij zijn in diepe rouw over het verderf, het barbarisme, het misbruik, de angst en de gruwelijkheden die ons volk in één dag zijn aangedaan.

Laat je niet verslaan

The Kabbalah of the Tallit - Chabad.orgOns wapen zijn onze soldaten samen met ons optimisme, ons vertrouwen, onze wil om te leven en andermans leven te redden, onze mitzwot en ons gebedenboek. We versterken onze band met G-d en met elkaar. Steek vrijdagavond kaarsen aan. Leg elke dag tefilin, verhoog de kwaliteit van je koshere keuken, geef meer geld en doe meer goede daden.

Verenig je met de soldaten die veelal gekozen hebben om tsietsiet te dragen. Schrijf hen een brief, stuur geld en blijf vooral voor jezelf vechten, waar je je ook ter wereld bevindt. Dat is onze kracht. Ze kunnen ons lichaam vernietigen maar onze geest, onze ziel en vooral onze eenheid en saamhorigheid zijn onmogelijk te verslaan.

Een paar weken geleden was Israël in rep en roer over politieke kwesties. Meningsverschillen die een eigen leven gingen leiden. Maar als het erop aankomt zien wij eenheid alom. Niet alleen in Israël, niet alleen religieuze mensen, niet alleen seculiere Joden maar letterlijk iedereen in Israël en daarbuiten staat paraat om samen te vechten tegen het kwaad om elkaar te helpen waar nodig is, om geld te sturen. Tientallen vluchten uit de hele wereld hebben reservisten naar Israël gebracht. Vaders, moeders, studenten, Israëliërs die tijdelijk in het buitenland vertoefden en mensen die al jaren buiten Israel woonachtig zijn.

Elk leger heeft verschillende divisies. Soldaten zijn aan het front gestationeerd. Piloten in de cockpit, artsen op de operatiekamers, talloze mensen achter de computers en anderen weer achter hun gebedenboek. De soldaten hebben ons actief nodig. Waar je ook ter wereld bent is er wel een divisie waar jij bij hoort. Door de nadruk op eenheid te leggen en die extra goede daden te verrichten ben je in de eredivisie terecht gekomen.

Ik doe mee. Jij ook?

Sterkte!
Bracha Heintz

________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
29-10–2023

Auteur:
Bracha Heintz

Beeld:
Chabad Utrecht

Website:
Waarom Israel ons land is – Chabad Utrecht

EN / NL/ עב