De kosten van basisproducten van melk en kaas zullen naar verwachting met 16% stijgen, maar een akkoord op het laatste moment vertraagt het proces; de prijzen zullen tot 2026 elk jaar met 3% stijgen.

De voor maandag geplande verhoging van de prijs van zuivelproducten met 16% wordt nu verdeeld over drie jaar, nadat minister van Financiën Bezalel Smotrich op het laatste moment een akkoord met de producenten heeft bereikt in de aanloop naar de maatregel van 1 mei.

In plaats daarvan stijgen de door de overheid gereguleerde prijzen met 9,28%. Hoewel de stijging formeel van kracht werd om middernacht tussen zondag en maandag, zullen de kosten pas stijgen zodra het ministerie zijn besluit bekendmaakt.

De volgende sprong, met 3,1%, vindt plaats in mei 2024, en twee andere verhogingen met hetzelfde percentage in mei 2025 en mei 2026.

Een 1-literpak melk van 3% zal maandag stijgen van 6,23 NIS (1,72 dollar) naar 6,81 NIS (1,87 dollar), terwijl een bakje zachte witte kaas van 250 gram zal stijgen van 4,98 NIS (1,37 dollar) naar 5,44 NIS (1,50 dollar).

Bovendien werd een geplande stijging van 1,5%, waarmee de voormalige minister van Financiën Avigdor Liberman had ingestemd voor november 2024, geannuleerd. De zuivelbedrijven zullen volgens de nieuwe overeenkomst worden gecompenseerd.

Smotrich prees het akkoord en wijt de prijsstijging aan het “onverantwoorde gedrag” van de vorige regering.

“We beginnen aan een grondige hervorming van de zuivelindustrie. Ik heb deskundigen van het ministerie van Financiën gevraagd de hele productieketen te onderzoeken”, aldus Smotrich.

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and Minister of Finance Bezalel Smotrich seen during a press conference, at the Prime Minister’s office in Jerusalem, on April 30, 2023. Photo by Alex Kolomoisky

 

“Dit alles met het doel de economie te bevrijden van buitensporige centralisatie en anachronistische planning, en te evolueren naar een open en concurrerende markt,” zei hij in een verklaring.

Net als een groot deel van de wereld hebben de Israëlische consumenten de gevolgen gevoeld van de stijgende prijzen in bijna alle consumentencategorieën.

De zuivelprijzen in Israël liggen gevoelig en hebben reacties uitgelokt die vaak uitmondden in massademonstraties tegen de hoge kosten van levensonderhoud. In 2011 leidde het zogenaamde kwarkprotest tot weken van sociale onrust, met als gevolg dat supermarkten de zuivelprijzen verlaagden en dat beleidshervormingen werden doorgevoerd om de consumentenprijzen te verlagen.

Zuivelproducenten zeggen dat de prijs van de voedingsgranen voor vee, die een belangrijk deel van de productiekosten van zuivelproducten uitmaken, is gestegen, waardoor de kosten zijn gestegen.

Half november kondigde zuivelgigant Tnuva een prijsstijging van 4,7% aan voor honderden zuivelproducten waarvan de prijs niet door de overheid wordt gereguleerd, en voor sommige niet-zuivelvervangers. Tnuva heeft de verhogingen verklaard als een gevolg van de “sterke stijging van de kosten van rauwe melk”, die sinds 2019 met 24% is gestegen en het bedrijf 400 miljoen NIS (115 miljoen dollar) aan kosten heeft opgeleverd.

Shufersal, Israëls grootste supermarktketen, zei dat het zich zou verzetten tegen de prijsstijging door de getroffen producten uit de schappen te halen, zoals het eerder deed met andere grote voedselproducenten zoals Unilever en Tara, de op een na grootste zuivelverwerker van het land. Maar Shufersal zei later dat het zou instemmen met een prijsverhoging voor bepaalde producten, waardoor de boycot van het merk vanwege de stijgende kosten al na een paar weken werd beëindigd.

____________________________________________________________________________________________________

Bronvermelding:
Datum:        01-05-2023
Auteur:        Toi Staff
Beeld:          File: People shop for dairy products at the Shufersal Deal supermarket in
Katzrin, on November 28, 2022. (Michael Giladi/Flash90)
Website:     timesofisrael.com

__________________________________________________________________________________________________

EN / NL/ עב