Een verbazingwekkende realisatie heeft onlangs de christelijke wereld gegrepen: “Jezus Christus” was geen blonde heiden met blauwe ogen. Yeshua van Nazareth groeide op in een oplettend Joods gezin in een cultuur waar de Thora (vijf boeken van Mozes) de Nationale Grondwet was.

Yeshua’s leringen, die zogenaamd de basis vormen voor het westerse christendom, worden nu gefilterd door 2000 jaar aan tradities, geboren in onwetendheid over het land, de taal en de cultuur van de Bijbel. De kwesties waarover Yeshua met de Farizeeën worstelde, worden eenvoudigweg niet begrepen door moderne christenen; noch worden zijn belangrijkste instructies opgevolgd door degenen die beweren zijn discipelen te zijn.

Voormalig Farizeeër Nehemia Gordon, een Dode-Zeerollen-geleerde en Semitische taalexpert, verkent de oude Hebreeuwse tekst van het Evangelie van Matteüs uit manuscripten die lang verborgen waren in de archieven van Joodse schriftgeleerden. Gordons onderzoek onthult dat de meer ‘moderne’ Griekse tekst van Mattheüs, waaruit de versies van de westerse wereld werden vertaald, een ‘andere Jezus’ uit de Yeshua afbeeldt die wordt afgebeeld in de oud-Hebreeuwse versie van Mattheüs. Gordon legt het conflict op leven en dood uit dat Yeshua had met de Farizeeën toen ze plannen maakten om de teugels van het Judaïsme in de eerste eeuw te grijpen, en brengt dat conflict in perspectief voor zowel Jood als christen.

“Yeshua’s brutaal eerlijke woorden in de Hebreeuwse versie van Mattheüs zijn ronduit revolutionair voor de gelovige. Dit is de openbaring waarop ik een heel leven heb gewacht!”  – Michael Rood

Het boek is hier te koop.

 

EN / NL/ עב