Onze wijze rabbijnen hebben hun collega’s geadviseerd om elke lezing met een grap te beginnen, zoals deze: ‘Waarom beantwoorden Joden elke vraag met een tegenvraag?’ ‘Waarom niet?’ Zo zijn de luisteraars ontspannen en in een positieve stemming en nemen het materiaal beter in zich op.

Omdat u nu glimlacht, kunnen we beginnen met de ernst van deze tekst, want het is een heel serieus onderwerp, de vreugde. Wie niet gelooft, dat dit echt zo belangrijk is, moeten de vervloekingen lezen in Deuteronomium 28:14-48, die eindigen met de woorden: ‘Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt’.

Het is dus niet alleen de dienst die de Joden een goed leven schenkt, maar de dienst moet ook met een vreugdevol hart worden gedaan. Dat lijkt een bepalende factor te zijn en ook in het Torah gedeelte van deze week, Re’eh, is vreugde een belangrijk thema. Deutero­nomium:12:7 (HSV) zegt: ‘En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de HEERE, uw God, u gezegend heeft’. Hier wordt het volk van Israël opgeroepen om met al hun gezinnen naar Jeruzalem te komen om te eten en zich te verheugen, en dat was een bevel!

Enkele verzen later (Deuteronomium 12:12) staat er opnieuw: ‘en u zult zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit met u’. Men kan zich het feest voorstellen dat plaatsvond op de Tempelberg in Jeruzalem toen het gehele volk zich daar verzamelde en vrolijk was.

Maar hoe kan men iemand bevelen om vrolijk te zijn? ‘U zult zult zich verblijden’ is iets anders dan ‘U zult niet doden’. Wij hebben niet dezelfde controle over onze gevoelens als over onze daden.

Het is wel waar, dat we gevoelens niet kunnen afdwingen, maar we kunnen ze wel beïnvloeden en de voorwaarden scheppen voor het ontstaan van de gewenste gevoelens. Het hierboven geciteerde vers noemt eten, en het is niet moeilijk voor te stellen hoe een goede maaltijd de stemming kan verbeteren.
Ook de aanbeveling van rabbijnen, om grappen te vertellen om hun luisteraars in een ontvankelijke stemming te brengen, is een manier om emoties te sturen.
Vreugde is niet alleen de manier waarop we het werk van God moeten doen, dus niet alleen een middel om een doel te bereiken, maar een doel op zich, en we moeten proberen ons leven op een koosjere manier met vreugde te vullen. Nee, niet om het te proberen, we zijn in de Bijbel verplicht om dat te doen!

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   01-09-2019
Auteur:   Michael Selutin
Beeld:     Miriam Alster/Flash90
Website: https://israeltoday.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב