Volgens een recent onderzoek krijgen kinderen in 17% van de Israëlische gezinnen niet voldoende voeding om zonder honger de dag door te komen.

Het onderzoek door het Social Policy Institute van de Washington University, onder leiding van prof. Michal Grinstein-Weiss, is gebaseerd op een online vragenlijst die tussen 18 en 22 augustus werd afgenomen.

Uit het onderzoek bleek dat op het hoogtepunt van de coronapandemie het fenomeen voedselonzekerheid het meest acuut was: het bereikte ongeveer een kwart van de Israëlische gezinnen, waaronder ongeveer een derde van de eenoudergezinnen.

Wel is de voedselonzekerheid afgenomen met elke opeenvolgende coronagolf. Het team van de Washington University deed vier eerdere onderzoeken naar voedselzekerheid tijdens de eerdere golven. In de eerste golf (juni 2020) zei ongeveer 23% van de respondenten voedselonzekerheid te ervaren, 22% in de tweede golf (september 2020), 18% in de derde golf (januari 2021) en 13% in juni.

Over het algemeen worden gezinnen het hardst getroffen tijdens de Deltagolf: 17% van de ouders met kinderen zegt voedselonzekerheid te ervaren. Bovendien leiden de Arabisch-Israëlische gezinnen het meest tijdens de crisis. Maar liefst 43% van hen zegt voedselonzekerheid te hebben ervaren in de eerste golf, 41% in de tweede, 37% in de derde en 32% in juni.

Volgens prof. Aron Troen van de faculteit Landbouw, Voedsel en Milieu van de Hebreeuwse Universiteit waren er in Israël ongeveer 450.000 kinderen die vóór de coronapandemie deelnamen aan schoolmaaltijdenprojecten, voornamelijk uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status. De meeste van die kinderen liepen een aanzienlijk risico op voedselonzekerheid. Tijdens de crisis gingen de kinderen minder vaak naar school en kregen hierdoor ook minder te eten.

Tijdens de coronacrisis worden niet alleen gezinnen in de periferie of ‘de marges van de samenleving’ geconfronteerd met voedselonzekerheid, maar ook de middenklasse. Veel van deze mensen leefden een stap verwijderd van problemen om eten op tafel te krijgen en de coronaviruscrisis duwde hen over de rand.

Volgens het onderzoek van de Washington University gaf meer dan de helft van de respondenten aan dat het gebrek aan geld de belangrijkste reden was voor voedselonzekerheid. De op één na grootste reden is een gebrek aan tijd om te koken (meer dan 40%).


Bronvermelding:
Datum:        28-05-2021
Beeld:         Pixabay.com
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב