Yitzchak Ilan, voormalig adjunct-directeur van de Shin Bet-inlichtingendienst, werd geïnterviewd op de Israëlische Radio 103FM, onderstaand het interview in het Nederlands vertaald.

Deze ronde van het afvuren van bijna 400 raketten op Israël is te bizar voor woorden, we elimineren een commandant van middelmatig niveau en er worden honderden raketten op ons afgeschoten door de terroristen van de islamitische Jihad, zonder dat Israel gepast reageert. De ronde van deze rakettenregen eindigde nog bizarder.”

Hoe hadden we moeten reageren?
Mijn mening is dat iedereen die raketten op burgers afschiet een oorlogsmisdadiger is en dus ook zo moet worden behandeld. Ofwel moet hij worden gearresteerd en een lange tijd in de gevangenis doorbrengen of moet hij worden uitgeschakeld.

Er zijn 25 leden van de terroristische organisatie “islamitische Jihad” gedood. Het hadden er 2500 moeten zijn, dat zou een passend antwoord zijn geweest.” U bent het niet eens met de grondgedachte van de regering dat een wijdverbreide actie, met meerdere gedode terroristen, dat dan hamas in deze ronde van geweld zou gaan meedoen?

De regering van Israël en de IDF moeten een einde maken aan deze belachelijke situatie waarin het land en de bevolking van Israël zich bevindt en waar de steden en dorpen met hun burgers (vrouwen en kinderen) nachts niet kunnen slapen van de aanvallen door deze terroristische organisaties met raketten!

Kan het worden gestopt met militaire middelen?
Natuurlijk kan dat, als het leger Gaza verovert, vergelijkbaar met de manier waarop we Judea en Samaria hebben veroverd en het toen helemaal hebben vrijgemaakt van terroristen. Ik was Shin Bet-commandant in Samaria tijdens Operatie Defensief Schild (operatie in 2002 in reactie op de 2e Intifida), we moesten onze regering overtuigen dat de enige manier om terreuraanslagen vanuit Judea en Samaria te stoppen, een grootschalige operatie moest zijn, zonder chirurgische aanvallen. ”

De vraag die wordt gesteld is dan, hoeveel kost het ons?
Israël betaalt een catastrofale prijs voor deze terugkerende rondes van geweld. Getraumatiseerde kinderen groeien op in deze situatie! Wat gebeurt er als deze kinderen opgroeien en naar het leger gaan? Wat zullen sirenes met hen doen en hoe zullen ze daarop reageren? Dit is onaanvaardbaar voor het land en volk van Israël, stel je voor hoe de Amerikanen zouden reageren op een rakettenregen van bijna 400 stuks, die vanuit Mexico zouden worden afgevuurd, hoe denk je dat Rusland zou reageren op zo’n rakettenregen die vanuit China of Mongolië zou worden afgevuurd. ”

Maar we zijn toch geen wereldmacht, zoals Amerika en Rusland?
Nee dat klopt, we zijn een lokale macht!

Toen u als adjunct-directeur van de Shin Bet-inlichtingendienst deelnam aan de Operatie Defensief Schild, en u uw aanpak voorstelde, wie was het daar niet mee eens en waarom niet?
Tijdens de naderende Operatie Defensive Shield, waren er generaals die het oneens waren met deze operatie, en om precies dezelfde redenen als vandaag! Ze spraken over wat de prijs zou zijn van deze operatie, de dood van soldaten en van palestijnen, ze zeiden dat hun bloed te vergeefs zou vloeien. En nu dan? Wat is eigenlijk het doel van de IDF? Worden onze burgers geacht het leger te beschermen of moet het leger zijn burgers beschermen? We zijn allemaal de weg kwijt en gek geworden! Vandaag is de uitdrukking, wie ons aanvalt, wordt aangevallen. Dit houdt in en betekent dat we wachten tot we worden aangevallen om te reageren. En om deze reden betalen we toch zo’n 70 miljard shekels per jaar aan belastingen? De stafchef van de IDF verschijnt op tv en zegt dat we geen escalatie willen. Wie heeft hem dat gevraagd, hij is een stafchef en dient in het leger van Israël en moet gewoon orders opvolgen en doen waar hij voor is opgeleid. Waarom moet deze verklaring eigenlijk van de stafchef komen?

Een van de belangrijkste punten van deze ronde was het feit dat hamas een wapenstilstand wilde, hamas wilde meer een wapenstilstand dan dat hij de islamitische jihad hielp.
Ik heb geen idee waarom Hamas niet heeft meegedaan. De laatste 2 dagen zijn echt zeer bizar geweest.”

We hebben deelgenomen aan een gerichte liquidatie, het lijkt een complexe operatie die gedaan is?
Helemaal niet, tijdens de intifada werden er 5 van dergelijke operaties per dag uitgevoerd. Ik herinner me zelfs de namen van wie we hebben uitgeschakeld.”

Misschien maken we onszelf bang?
We hebben een commandant op middelgroot niveau uitgeschakeld. Voorheen werden dergelijke dingen niet eens in de krant of op TV gepubliceerd. Als we iemand moesten uitschakelen dan deden we het zonder al te veel ophef en gedoe. We behaalden de overwinning in de 2e Intifada met een groot verlies van levens. We betaalden daarvoor een grote prijs maar het was niet voor niets! Er zijn geen raketten of zelfmoordterroristen uit Judea en Samaria gekomen, het hartland van Israel. Hoe we dit gedaan hebben, in ieder geval niet met de hulp van Abbas! Judea, Binyamin en Samaria zijn rustig, vanwege het leger van Israël dat de orde in het hartland handhaaft!

– – – – –

Bronvermelding
Beeld:    wikimedia.org

– – – – –

EN / NL/ עב