Een voorgestelde wet, die een persoon zes maanden in de gevangenis zou doen belanden voor het ‘bekeren’ van een Israëlische minderjarige tot het orthodoxe Jodendom, is gebaseerd op een soortgelijke verordening die vaak wordt gebruikt door orthodox-Joodse groepen om Messiaans-joodse en christelijke ‘zendings­activi­teiten’ aan banden te leggen.

Misschien lijkt de eerste voorgestelde wetgeving van de op het moment van schrijven nog niet opgerichte ‘regering van verandering’ er inderdaad op gericht de Joodse Staat op zijn kop te zetten.

Er zitten geen ultraorthodoxe Joodse partijen in de nieuwe eenheidsregering. En de seculiere linkse elementen in de coalitie grijpen de gelegenheid aan voor het terugdringen van wat zij als ongebreidelde religieuze dwang in het land beschouwen.

Het voorstel, dat werd ingediend door MK Tamar Zandberg van de extreem-linkse Meretz-partij, wil het wetboek van strafrecht wijzigen om specifiek te verbieden dat iemand op enigerlei wijze een Israëlische minderjarige (jonger dan 18 jaar) verleidt of overhaalt om ‘berouw te tonen’ en terug te keren naar (of zich aan te sluiten bij) het orthodoxe Jodendom, wat in het Hebreeuws chazarah b’tshuvah (חזרה בתשובה, terugkeren met berouw) wordt genoemd, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders van het kind. Het definieert een dergelijk ‘berouw’ als het ertoe leidt dat een minderjarige van seculier naar religieus gaat.

Tamar Zandberg omschrijft zichzelf als atheïst. Volgens sommigen is ze daardoor een bedreiging voor de Joodse Staat. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het voorstel wijst erop, dat er talrijke orthodoxe instanties in het land zijn die zich momenteel met dergelijke activiteiten bezighouden, onder meer door de massale publicatie van flyers, traktaten en ander gedrukt materiaal.

Het voorstel is gebaseerd op een meer algemene bepaling in het wetboek van strafrecht, die verbiedt een minder­jarige ertoe aan te zetten zich tot een andere godsdienst te bekeren. Orthodoxe Joodse groeperingen beroepen zich vaak op deze bepaling voor het bestrijden van wat zij als ‘zendings­activiteiten‘ van Messias-belijdende Joden en christenen beschouwen, maar zij hebben er nooit bij stilgestaan dat deze bepaling ook op hen van toepassing is.

Gebedswake
Dinsdag protesteerde een groep jonge orthodoxe Joodse mannen door een gebedsdienst te houden voor het huis van Zandberg in Tel Aviv.

Orthodoxe Joden benadrukken, dat het juist in de Joodse Staat hun recht is om het Jodendom te verspreiden. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Gevaarlijker dan islamisten
Velen aan de rechterzijde van het politieke spectrum wijzen op Zandbergs voorstel als bewijs waarom het de voorkeur verdiende een rechtse regering te vormen met daarin de islamis­tische partij Ra’am boven een ‘eenheids­coalitie’ met seculiere linksen.

Na de verkiezingen van maart en terwijl premier Benjamin Netanyahu nog steeds het mandaat had om de volgende regering te vormen, was er veel consternatie over wat als zijn enige haalbare weg naar de overwinning werd beschouwd – een smalle coalitie met Likoed, de ultra-orthodoxe partijen Shas en Verenigd Torah Judaïsme, de nationalistische Religieus Zionisme factie, en externe steun van Ra’am.

In die tijd gaven hooggeplaatste rabbijnen verklaringen uit om te proberen de rechtse dissidenten te kalmeren door erop aan te dringen dat het beter was om zich aan te sluiten bij Arabische islamisten dan bij seculiere en atheïstische Joden (zoals Zandberg zichzelf definieert).


Bronvermelding:
Datum:        04-06-2021
Auteur:         Ryan Jones
Beeld:          Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב