De nieuwe wet, die werd gesteund door leden van de oppositie, is van toepassing op terroristen die “salarissen” ontvangen van de Palestijnse Autoriteit in het kader van haar “Pay for Slay”-programma.

De Knesset heeft woensdag een wet aangenomen waarbij het staatsburgerschap wordt ingetrokken van terroristen die een uitkering ontvangen in het kader van het “Pay for Slay”-beleid van de Palestijnse Autoriteit.

De nieuwe wet, die werd gesteund door parlementsleden van de oppositie, is van toepassing op Israëlische burgers en permanente inwoners die schuldig worden bevonden aan terrorisme, ondersteuning van terrorisme, aanzetten tot oorlog of ondersteuning van een vijand. De wet geeft de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid om na een verplichte hoorzitting het staatsburgerschap en de verblijfsstatus in te trekken en om personen wier staatsburgerschap is ingetrokken de toegang tot Israël te ontzeggen.

De wet werd met 94 tegen 10 stemmen aangenomen, wat voor Israëlische begrippen een uitzonderlijke verhouding is.

De wet volgt op een reeks dodelijke terreuraanslagen door Arabische Israëli’s in de afgelopen dagen.

“Ons antwoord op terrorisme is hard terugslaan”, twitterde premier Benjamin Netanyahu na de stemming.

Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir voegde daaraan toe: “We zijn erin geslaagd de belangrijke wet in de Knesset aan te nemen om het staatsburgerschap van terroristen in te trekken. Iedereen die ons probeert te schaden verdient het niet om in ons land te leven. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen het terrorisme, een van de vele waartoe ik oproep.”

Ben-Gvir heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat de Knesset een wet aanneemt die terroristen de doodstraf oplegt.

Volgens de niet-gouvernementele organisatie Palestinian Media Watch (PMW) hebben de Israëlische burgers Karim en Maher Younis, die vorige maand uit de gevangenis zijn vrijgelaten na een straf van 40 jaar te hebben uitgezeten voor de moord op een Israëlische soldaat, meer geld ontvangen van het openbaar ministerie in het kader van “Pay for Slay” dan enige andere terrorist.

PMW diende hierover eind vorig jaar een klacht in bij het openbaar ministerie, zei Maurice Hirsch, hoofd juridische zaken van de organisatie.

“We weten dat dit gebeurde omdat we de informatie haalden uit een bevel van september 2022 van toenmalig minister van Defensie Benny Gantz om miljoenen shekels in beslag te nemen die door de PA aan Israëlische Arabische terroristen werden betaald. In het document staat dat zowel Karim als Maher Younis elk 335.362 shekels (bijna 100.000 euro) van de PA ontvingen als compensatie voor de moord op een Israëlische soldaat,” zei Hirsch.

“Er stonden 49 terroristen op de lijst, waarbij Karim en Maher Younis de hoogste bedragen ontvingen,” zei hij, eraan toevoegend dat PMW de klacht ook had ingediend bij de Israëlische politie.

Karim en Maher Younis vermoordden in 1980 de Israëlische korporaal Avraham Bromberg in de Golanhoogten. Beiden werden in 1983 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, maar hun straffen werden in 2012 door de toenmalige Israëlische president Shimon Peres omgezet in 40 jaar.

Als reactie op de voortdurende “politieke en juridische oorlog” van de Palestijnse Autoriteit tegen de Joodse staat, besloot het Israëlische veiligheidskabinet vorige maand onder meer om belastingen en heffingen die namens de Palestijnse Autoriteit worden geïnd en aan haar worden overgemaakt, in te houden voor een bedrag dat gelijk is aan wat Ramallah in 2022 aan terroristen en hun families betaalde in het kader van haar “pay-for-slay”-beleid.

Minister van Financiën Bezalel Smotrich kondigde kort daarna aan dat hij een decreet zou ondertekenen waarin dit bedrag wordt verdubbeld en een deel van de ingehouden middelen wordt overgemaakt aan Israëlische nabestaanden van Palestijnse moordslachtoffers.

“De Palestijnse Autoriteit financiert terroristen en de Staat Israël zegt ‘Genoeg’. Israëlische burgers zullen niet meegaan in deze farce,” zei Smotrich destijds.

Meer dan 90 landen ondertekenden toen een brief waarin ze eisten dat de poging van Israël om de Palestijnse Autoriteit te stoppen met het financieel stimuleren van terroristische aanslagen “onmiddellijk” zou worden ingetrokken.


Bronvermelding:
Datum:        16-02-2023
Auteur:         Jewish News Syndicate (JNS)
Beeld:          Intrekking van het staatsburgerschap: Deze terroristen zullen niet terugkeren naar Israël. Foto: Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב