In een wereld die worstelt met de voortdurende dreiging van wereldwijd terrorisme, is het ontmoedigend om de inconsistente verontwaardiging en veroordeling waar te nemen wanneer bepaalde landen het doelwit worden. Israël, een land dat voortdurend met terrorisme wordt geconfronteerd, verdedigt opnieuw zijn volk. Maar waar is de internationale verontwaardiging? Waar blijft de solidariteit ter ondersteuning van Israëls inherente recht om zijn burgers te beschermen?

Laten we ons een scenario voorstellen: als een enkele raket Londen, Parijs, Berlijn of New York zou treffen, zou de hele wereld solidair zijn en rechtvaardigheid en snelle actie eisen. Toch lijkt de wereldwijde reactie opvallend ingetogen als er meer dan duizend raketten op Israël neerkomen, die steden, gezinnen, huizen en onschuldige burgers bedreigen. Zelfs vooraanstaande mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties, die tot taak hebben onschuldige levens te beschermen, lijken hun blik af te wenden.

Denk hier eens over na: als uw eigen stad onder vuur zou liggen van raketbeschietingen, zou u dan niet willen dat uw regering en leger u zouden beschermen? Het is duidelijk dat Israël actie heeft ondernomen om zijn burgers te beschermen tegen terreur. Vorige week bestookte de Israëlische luchtmacht meer dan 200 terreurlocaties in Gaza die banden hadden met de Islamitische Jihad.

In tegenstelling tot wat sommige media misschien denken, kan Israël niet worden vergeleken of gelijkgesteld met terroristen die civiele infrastructuur willen vernietigen. Een recent incident illustreert dit: een aanval werd afgebroken toen kinderen werden gezien in de nabijheid van het beoogde doelwit. Blijkbaar geeft Israël meer om de burgers in Gaza dan de terroristische onderdrukkers. De Islamitische Jihad misbruikt onschuldige Palestijnen als menselijk schild en gebruikt geld dat voor hun welzijn bestemd is voor de bouw van terreurtunnels en de uitbreiding van hun schadelijke netwerken. Deze uitbuiting heeft geleid tot armoede en immens lijden onder de inwoners van Gaza.

De reactie van de internationale gemeenschap op de situatie verraadt een duidelijk geval van hypocrisie dat niet over het hoofd kan worden gezien. De aandacht van de wereld zou gericht moeten zijn op de werkelijke daders van deze tragedie – de terroristische organisaties die Gaza gegijzeld houden. In plaats daarvan hebben sommige journalisten ervoor gekozen om de recente gebeurtenissen te verslaan op een manier die Israël afschildert als de agressor, waarbij de onderliggende oorzaken van het conflict gemakshalve worden genegeerd.

Het is belangrijk om te erkennen dat de acties van Israël gaan over zelfverdediging, gedreven door de fundamentele plicht van elke soevereine natie om haar burgers te beschermen. Bovendien is Israëls recht op zelfverdediging niet slechts een mening; het is gegrond in het internationaal recht, met name in het Handvest van de Verenigde Naties, artikel 51, dat uitdrukkelijk het inherente recht op zelfverdediging tegen gewapende aanvallen erkent.

Als democratische natie heeft Israël alle recht op een krachtige en weloverwogen reactie, vooral wanneer acties tegen het land gericht zijn op het ontmantelen van de civiele infrastructuur en het bedreigen van onschuldige levens. Aan degenen die de motieven van Israël in twijfel trekken, dring ik erop aan dat u probeert na te denken over de angst, vrees en constante dreiging waarmee de Israëlische burgers de afgelopen 75 jaar elke dag te maken hebben gehad. Van geen enkele soevereine natie mag worden verwacht dat zij onuitgelokte aanvallen op haar burgerbevolking tolereert zonder weloverwogen vergelding tegen de agressor.

In een tijd waarin Oekraïense steden worden verwoest door het wrede regime van Poetin en de dreiging van een militair conflict tussen China en de VS over Taiwan opdoemt, is het van cruciaal belang dat naties die de waarden van democratie, vrijheid en de onschendbaarheid van het menselijk leven hooghouden, zich in eenheid verenigen, met het oog op het welzijn en de vooruitzichten van toekomstige generaties. Wij mogen niet toestaan dat selectieve veroordelingen en een vertekend beeld van de gebeurtenissen ons oordeel vertroebelen wanneer wij te maken hebben met de zogenaamde terroristen of de politieke systemen die steunen op autoritaire regeringsmodellen met een starre opvatting van nationale soevereiniteit.

________________________________________________________________________

Bronvermelding:
Datum:
18-05-2023

Auteur:
Pavlo Kucher, Canadian Political and Public Relations Strategist specializing in Foreign Affairs and Comprehensive Policy Management.

Beeld:
Jewish visitors walk protected by Israeli security forces at the Temple Mount compound in Jerusalem on April 9, 2023. (Ahmad Gharabli/AFP)

Website:
timesofisrael.com

_______________________________________________________________________

EN / NL/ עב