Het antisemitisme in Nederland blijft groeien en het CIDI spreekt zelfs van ‘een pijnlijk record’.

Al ruim dertig jaar brengt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) de Monitor Antisemitische Incidenten uit en over 2019 signaleert men een toename van 35 procent tegenover het voorgaande jaar. En dan zijn de anti-joodse uitingen op internet nog niet eens meegeteld.

Waar voorheen de stijging werd gekoppeld aan het oplaaien van het conflict tussen Israël en de Palestijnen, ontbreekt nu een dergelijk verband, aldus CIDI. Bart Wallet van de VU en UvA onderschrijft dat. “Antisemitisme wordt door de daders gelegitimeerd. Er is een onderstroom in de samenleving die gelooft in complottheorieën waarbij stereotiepe beelden worden gebruikt: Joden zijn uit op financieel gewin, Joden zijn handig in de handel.”
Tot 2000 waren dit soort uitingen volgens Wallet nog taboe. Maar tegenwoordig worden “ze gemakkelijker gedaan, vooral door tieners en twintigers. De Tweede Wereldoorlog is niet heilig meer, zoals voor de generaties ervoor. Op sociale media wordt het niet eens meer anoniem gedaan, maar met naam en toenaam.”
Wallet vervolgt: “Het antisemitisme komt zowel van rechts- als van links-extremisten. Vroeger werd Amerika gezien als een veilige plek voor Joden. Nu is daar de alt-rightbeweging actief. Die anti-Joodse denkwereld komt ook hierheen.”

Het aantal antisemitische incidenten is ook in de Verenigde Staten tot recordhoogte gestegen, zegt antisemitisme-waakhond Anti-Defamation League (ADL). Sinds de organisatie in 1979 begon met het registreren van incidenten, was het aantal nog nooit zo hoog. Volgens ADL-topman Greenblatt leven de Amerikaanse Joden in “een tijd waarin zij door het hele land direct met haat te maken kregen. Het droeg bij aan een klimaat van toenemende angst in onze gemeenschappen.”
De ADL vroeg onder meer cijfers op bij de FBI en de politie en deelt de incidenten op in drie categorieën: intimidatie, vandalisme en geweldpleging. In de laatste categorie bedroeg de stijging 56 procent. Greenblatt: “Niet alleen het aantal geweldsincidenten stijgt, ook de ernst van de incidenten neemt toe. Het gevoel van onveiligheid wordt groter in de Joodse gemeenschappen.”

Trotse jongens
De foto hierboven is van een aanhanger van de extreemrechtse organisatie Proud Boys tijdens het protest op 12/12/2020 tegen de overwinning van Joe Biden.
De letters 6MWE op zijn shirt staan voor 6 million wasn’t enough (‘zes miljoen was niet genoeg’), en geven weer dat hij wenst dat er meer Joden sterven dan in de Holocaust. Weerzinwekkend!

En tijdens de bestorming van het Capitool vorige week werd nog zo’n stoere Proud Boy gespot met een sweater met daarop ‘Camp Auschwitz’, samen met de boodschap ‘Work Brings Freedom’ (Arbeit macht frei), een vrije vertaling van de boodschap die Joodse gevangenen in de beruchte nazivernietigingskampen ‘verwelkomde’. De verwijzing naar de Holocaust is overduidelijk en heel angstaanjagend.
Wat moeten dit soort uitingen voor de Joodse gemeenschap in Amerika, maar ook wereldwijd, kwetsend zijn.

Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Wat moet het ook voor de Heere pijnlijk zijn, want de haat tegenover het Joodse volk, Zijn volk, is ten diepste een intense, diepgewortelde haat tegen Hem.
Laten we vooral blijven bidden voor het Joodse volk en voor de voortgang van het bijbelverspreidingswerk onder Zijn volk. Want Gods klok tikt door!

(N.a.v. artikelen in CIDI, Trouw, NIW en ADL)


Bronvermelding:
Website:      Israel en de Bijbel


 

EN / NL/ עב