Opinie artikel

In Europa fungeren Joden vaak als de ‘kanarie in de kolenmijn’, de eersten die bedreigingen herkennen die alle Duitse burgers aangaan.

Europa streeft al lang naar eenheid, waarbij lokale belangen wijken voor het grotere geheel. De globalisering vraagt om een verenigd front tegen de assertiviteit van China en de dominantie van de Amerikaanse techreuzen. De politieke leiders van het continent begrijpen het belang van collectieve kracht boven volledig soevereine natiestaten.

De gevolgen van Brexit herinneren ons eraan hoe gevaarlijk het is om voorrang te geven aan individuele autonomie. Sinds het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, heeft het economische verliezen geleden en is het concurrentievermogen achteruitgegaan, wat het belang van eenheid in de geglobaliseerde wereld van vandaag onderstreept. Recente gebeurtenissen, zoals de Russische agressie in Oekraïne, onderstrepen nog eens de noodzaak van Europese eenheid.

Zelfs extreem-rechtse partijen heroverwegen hun standpunt over het verlaten van Europa. Het wordt steeds duidelijker dat het streven naar soevereiniteit en de mogelijkheid om nationale prioriteiten te bepalen in evenwicht moet zijn met de beperkingen die de EU oplegt. De opkomst van extreem rechts in landen als Italië, Frankrijk en Duitsland weerspiegelt een schommeling tussen vertrouwen in de toekomst en de wens om de status quo te behouden. De angst om de controle te verliezen overheerste bij de recente verkiezingen, vooral in Oost-Duitsland, waar de extreem-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) met de overwinning van Robert Sesselmann op 25 juni zijn allereerste regeringspositie behaalde.

Hoewel het kantoor van Robert Sesselmann in de gemeenteraad misschien onbeduidend lijkt, heeft deze overwinning belangrijke gevolgen die introspectie in heel Duitsland rechtvaardigen. Het dwingt Duitsers om de veerkracht van hun democratie opnieuw te beoordelen en de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan. Critici beweren dat het nationalistische en anti-immigratieplatform van de AfD een bedreiging vormt voor de sociale cohesie, omdat het verdeeldheid zaaiende beleid en de genormaliseerde uitspraken de gekoesterde waarden van inclusiviteit en tolerantie dreigen uit te hollen. Bovendien kan de internationale reputatie van Duitsland als een land dat zich inzet voor mensenrechten in gevaar komen als de invloed van extreemrechts blijft groeien.

Aanhangers van de AfD zien deze overwinning echter als een reactie op vermeende tekortkomingen in de reguliere politiek. Zij geloven dat de partij aansluit bij de zorgen van een aanzienlijk deel van het kiezerspubliek, door kwesties aan te pakken die over het hoofd worden gezien, zoals immigratie, nationale identiteit en de impact van globalisering. Vanuit hun perspectief betekent Stuhlmanns succes een noodzakelijke herschikking van het politieke landschap, waarbij hernieuwde aandacht wordt gevraagd voor de belangen en zorgen van gewone burgers.

AfD’s Group Leader Tino Chrupalla speaks during the German far-right party Alternative for Germany’s (AfD) 10th anniversary celebration in Koenigstein, near Frankfurt, Germany, February 6, 2023. (credit: REUTERS/KAI PFAFFENBACH)

In een poging om legitimiteit te verwerven en haar aantrekkingskracht uit te breiden, heeft de AfD geprobeerd om Joden gerust te stellen en contacten te leggen met Israël. Onlangs hebben AfD-parlementsleden Matthias Moosdorf en Marc Jongen een bezoek gebracht aan Yad Vashem, het Holocaust-monument, in Jeruzalem. Hun intenties werden echter met scepsis ontvangen door de Joodse gemeenschap. De partij heeft individuen aangetrokken die voorstander zijn van holocaustontkenning, die proberen Hitlers staat van dienst goed te praten en die zelfs oproepen tot de verwijdering van het Berlijnse holocaustmonument.

Deze acties doen twijfels rijzen over de ware toewijding van de partij om de historische wreedheden van de Holocaust te erkennen en aan te pakken.

Felix Klein, de speciale commissaris van de Duitse regering voor de bestrijding van antisemitisme, waarschuwt dat de recente successen van de partij verband kunnen houden met een toename van antisemitisme. Hij benadrukt de correlatie tussen sociale ontevredenheid en de manifestatie van antisemitische gevoelens.

De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland beschrijft het als een “damdoorbraak die de democratische politieke krachten in dit land eenvoudigweg niet kunnen accepteren.”

De kanarie in de kolenmijn
In Europa fungeren Joden vaak als de kanarie in de kolenmijn, de eersten die bedreigingen herkennen die alle Duitse burgers aangaan. Als de populariteit van de AfD blijft groeien, is het noodzakelijk dat politici deze ontwikkelingen serieus nemen. De toenemende steun van de partij – met in sommige peilingen de tweede plaats in het hele land – kan niet worden genegeerd.

Democratische politieke krachten kunnen de aanwezigheid van een partij met extreemrechtse standpunten niet zomaar accepteren. Dit scharniermoment moet dienen als een katalysator voor actie, een aansporing om de democratische principes hoog te houden, de rechten van alle burgers te waarborgen en een inclusieve samenleving te koesteren die diversiteit en eenheid viert.

De droom van Europese eenheid en het nastreven van een gedeelde lotsbestemming vereist het vinden van een delicaat evenwicht tussen soevereiniteit en integratie. Het is cruciaal om de zorgen van individuele naties en hun burgers te erkennen en aan te pakken en tegelijkertijd samenwerking en wederzijds begrip op continentale schaal te bevorderen.

Het vermogen van Europa om wereldwijd te concurreren en toekomstige uitdagingen aan te gaan hangt af van zijn vermogen om de verleiding van bekrompen belangen te overwinnen en de kracht van eenheid te omarmen. Alleen zo kan Europa zijn potentieel als samenhangend en welvarend continent volledig verwezenlijken.

 

 

_________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
2-7-2023

Auteur:
Dov Maimon

De schrijver is senior fellow bij het Jewish People Policy Institute en coördineert de activiteiten tegen antisemitisme en het bevorderen van de continuïteit van het Joodse gemeenschapsleven in Europa.

Beeld:
Robert Sesselmann of the far-Right Alternative for Germany (AfD) won a vote last Sunday to become a district leader, a breakthrough for the party which has hit record highs in national polls. (photo credit: MAX SCHWARZ/REUTERS)

Website:
www.jpost.com

EN / NL/ עב