Jehoshua stond op en verscheen op de eerste dag van de week in de Pesachweek in, wat we aannemen, het jaar dertig. Veertig jaar vóór de door Hem aangekondigde verwoesting van de Tempel.

Destijds was dat een zondag, lezen we in het Evangelie, en tevens werd die zondag de Dag der Eerstelingen gevierd. Hoe mooier kan het? Jehoshua, Gods Eersteling, verscheen op Dag der Eerstelingen op de eerste dag van de week.

Sinds zeker 2100 jaar is er echter een discussie over de datum van de Dag der Eerstelingen en wanneer dus precies de zogenaamde Omertelling ingaat.

Er staat immers in Exodus dat ‘daags na de Shabat zult gij de omer (een schoof gerst van circa

3.5 liter inhoud) bewegen’ en vanaf die dag moeten we 7×7+1 dagen tellen en vieren we Shavuot (Shavuoth betekent weken, men telt zeven weken of vijftig dagen)..

Discussiepunt was en is min of meer nog, of de Pesachdag als een Shabatdag gezien moet worden of dat ‘daags na de Shabat’ betekent dat men vanaf de zondag in de Pesachweek moest tellen? Bij dat laatste valt Shavuoth altijd op een zondag. Telt men vanaf de dag na Pesach dan valt Shavuot altijd op de 6e van de derde maand.

Je vraagt je dan af waarom Adonai niet vooraf bepaald zou hebben dat Shavuoth op een vastendag valt of – en dat vinden we aannemelijker – moeten we echt tellen en ligt de datum van Shavuoth niet vast zoals alle andere Gedenkdagen des Heren wél vaststaan?

De Joodse stroming van de Karaieten gelooft niet in de goddelijkheid van de Mondelinge Leer en de overleveringen en bepalingen van rabbijnen, zij vieren Shavuot altijd op een zondag en tellen de dagen van de Omer steevast na de eerste Shabat, zaterdag, in de Pesachweek.


Bronvermelding:
Datum:        02-04-2021
Auteur:        Karen en Yair Strijker
Beeld:          Pixabay.com
Website:      Nieuwsbrief Studiehuis Reshiet.nl


 

EN / NL/ עב