Waarom werden meerdere schijnbaar effectieve genees­middelen tot op heden willens en wetens zo lang achter­gehouden voor veel te veel patiënten?Waarom is er geen publieke discussie omtrent deze een­voudige en goedkope behan­de­lings­moge­lijk­heid voor Covid patiënten?

Het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid kondigde woensdag j.l. aan, dat het een partij van het potentieel levens­reddende genees­middel ‘REGEN-COV’ zal gaan aankopen, dat als geneesmiddel kan worden gebruikt om milde tot matig-zieke Covid-19 patiënten te behandelen. Volgens de Israëlische media werd dit geneesmiddel tot op heden aan de meeste patiënten niet aangeboden, vanwege de hoge kosten. Er was zelfs sprake van het feit dat de gezond­heids­autoriteiten in Israël het middel zouden achter­houden. Het besluit van het ministerie om het geneesmiddel aan te kopen kan dan ook worden gezien als een totale ommezwaai in het bestaande beleid.

Het publiek stelt terecht deze vragen:

  • Hoe kwam deze beleidswijziging tot stand?
  • Waarom wordt een geneesmiddel, dat blijkbaar doeltreffend werkt, willens en wetens zo lang achter­gehouden voor veel te veel patiënten?

Vooral omdat er in Israël al een geneesmiddel is ontwik­keld, dat in interne zieken­huis­studies zeer effectief is gebleken. Zo meldde de Israëlische openbare omroep KAN al in april, dat onderzoekers van het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv positieve resultaten hadden vast­ge­steld wat betreft het genezen van Covid-19. Een geneesmiddel dus!

Professor Nadir Arber van het integrale kanker­preventie­centrum van het ziekenhuis testte een genees­middel dat hij had ontwikkeld op patiënten met een matig tot ernstig ziektebeeld die aan het virus leden, met een positief resultaat van 95%. Van de 30 patiënten die het genees­middel kregen, vertoonden er 29 binnen twee dagen een aanzienlijke verbetering. Zij konden drie tot vijf dagen later uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Volgens professor Arber is het doeltreffende genees­middel EXO-CD24 niet duur en hoeft het slechts één keer per dag gedurende vijf dagen te worden toegediend. Waar is dit geneesmiddel nu gebleven? Waarom werd deze studie onder het tapijt geveegd?

Een ander voorbeeld is de effectiviteit van een medicijn genaamd Allocetra. Het werd toegediend aan 21 ernstig zieke Covid-patiënten met onderliggende ziekten in het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem. Volgens de artsen daar herstelden 19 van deze patiënten binnen zes dagen en werden zij na gemiddeld acht dagen uit het zieken­huis ontslagen. Het genees­middel werd ontwikkeld door professor Dror Mevorach, directeur van het Onderzoeks­centrum voor Rheuma­tologie en Interne Genees­kunde, voor de behandeling van over­actieve immuun­systemen die het vrijkomen van cytokinen veroorzaken.

Waarom is er geen publieke discussie omtrent deze behandeling? Zeker, critici zouden kunnen opmerken dat deze interne studies, die aanvankelijk in betrekkelijk kleinschaligwerden uitgevoerd, niet represen­tatief zijn. Maar het aanvankelijke succes zou op zijn minst voor zichzelf moeten spreken. Waarom zijn er geen groot­schalige studies opgezet, waarom lijkt het succes in de kiem te worden gesmoord?

Het geneesmiddel Regeneron, dat nu is ingekocht door de Israëlische gezond­heids­autoriteiten, heeft al een spoedkeuring ondergaan en goedkeuring verkregen van de FDA. Het is aangetoond dat het de verblijfstijd voor een zieken­huis­opname vermindert. Het bestaat uit een cocktail van twee mono­klonale anti­lichamen en werd zelfs aanbevolen door de Amerikaanse coronavirus-tsaar Anthony Fauci. ‘Klinische studies hebben aangetoond dat een vroege behandeling met de anti-SARS-CoV-2 mono­klonale antilichamen, het risico van een COVID-19 zieken­huis­opname of het overlijden met 70 tot 85 procent kan verminderen’, zei Fauci.

Heel veel mensen hier in Israël vragen zich ondertussen af waarom genees­middelen, die in Israël zelf werden ontwikkeld, of waarvan werd vastgesteld dat ze doel­treffend zijn, om de een of andere reden geen deel zijn gaan uitmaken van de algemene strategie om de Covid-pandemie te verslaan. Is het omdat ze gewoon te goedkoop zijn? Waarom is het veel duurdere REGEN-COV nu wel goed­gekeurd? Het wekt de indruk dat het allemaal om winst draait. En dat over de rug van de gezondheid van mensen.


Bronvermelding:
Datum:        27-09-2021
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          Yonatan Sindel/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב