Op 1 november j.l. beloofde Joe Biden in een toespraak 100 miljoen dollar aan ‘Palestijnen’ in Gaza, Judea en Samaria. Waarom? 

Midden in een oorlog tegen een tiranniek regime en een gehersenspoelde bevolking in Gaza, houden velen in het Westen nog steeds vast aan de overtuiging dat als we nou gewoon de leiding van Gaza verruilen voor degenen die in Ramallah zitten, dat we door kunnen gaan met een twee-staten-oplossing en definitieve vrede.

Het probleem met de Arabische leiders in Judea en Samaria is dat zij de Hamas-leiding volledig steunen. Mahmoud Abbas, de leider van de PLO, wordt door de officiële religieuze leider van de PA het hoofd van de Jihad genoemd. Hij heeft Arabieren overal ter wereld aangemoedigd om Joden aan te vallen – klinkt dit als iemand die vrede wil?

Biden’s pro-Arabische adviseurs Maher Bitar en Hady Amr, die beiden pleiten voor de vernietiging van Israël, hebben er actief op aangedrongen dat miljoenen dollars naar Fatah gaan, een ‘Palestijnse’ nationale beweging die niet minder aan de nazi’s doet denken dan Hamas.

Abbas en de leiders van Fatah zijn druk bezig de financiële steun die de regering-Biden al heeft gegeven te gebruiken om hun troepen te trainen ter voorbereiding op het openen van een nieuw front vanuit de westelijke Jordaanoever om zoveel mogelijk Joden te doden.

Het linkse Washington Institute publiceerde in juli een stuk waarin werd aangedrongen op meer financiële steun aan de terreurondersteunende PA. Waarom?

“Om de veiligheid te herstellen en de Abraham-akkoorden uit te breiden moeten Washington en zijn bondgenoten dringende stappen ondernemen om te voorkomen dat de PA instort, zoals het organiseren van donordruk om een ​​hervormingsgezinde premier te benoemen en het vergroten van de werkgelegenheid voor jongere Palestijnen die geen reden meer zien om zich onthouden van geweld.”

In wezen zijn het de Washington Institute en anderen zoals zij die van mening zijn dat de VS Abbas en zijn terreureenheden moeten belonen. Als dat niet gebeurt, kunnen de Arabieren die daar wonen gewelddadig worden. Dit is het equivalent van een ouder die een kind beloont voor een driftbui.

Ondanks dat velen in de regering zich verzetten tegen de Amerikaanse agenda om de mislukte PA te steunen, gingen de VS door.

Volgens een rapport dat in september in de Times of Israel werd gepubliceerd, hadden de VS Israël al gedwongen wapens en gepantserde voertuigen aan de Palestijnse Autoriteit over te dragen. De wapenoverdracht ging zelfs door tot in de huidige oorlog.

Het team van Biden heeft niet alleen gewerkt aan het ondermijnen van de huidige oorlogsinspanningen, ze hebben ook het Israëlische Burgerlijk Bestuur (een onderdeel van het militaire apparaat dat nog steeds onder controle van linkse partijen staat) gebruikt om de terreurkrachten in Judea en Samaria te versterken in de hoop een ‘definitieve oplossing’ te vinden voor de Joden die in het hart van Israël wonen.

Dit alles keert terug naar het valse idee dat de PA op de een of andere manier anders is dan Hamas.

Als duidelijk blijk van steun voor de standpunten van Hamas en de Islamitische Jihad ontmoette Abbas hun leiders virtueel in 2020 waarbij hij het besluit van de VAE om vrede te sluiten met Israël hekelde.

Ofwel is het team van Biden niet op de hoogte van de ware neigingen van de PA, ofwel zijn ze zich ervan bewust – hoe dan ook helpen ze actief bij het vermoorden van Joden, simpelweg omdat ze Joods zijn.

 

Bron: Israel Unwired
Auteur: David Mark
Afbeelding: Evelyn Hockstein | Reuters, 2022

EN / NL/ עב