In de nacht van zondag op maandag sloeg het noodlot toe in Turkije en Syrië. Een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter, gevolgd door een tweede van 7,4 op dezelfde schaal, heeft inmiddels al voor meer dan 15.000 doden gezorgd. Meteen stuurde Israel een reddingsbrigade en hulpgoederen naar de getroffen gebieden, maar hoe wordt dit in Israel precies georganiseerd?

Waar komt deze hulp precies vandaan?
In 1992 werd in Israel een nieuw element toegevoegd aan het leger: ‘The Home Front Command’. Deze divisie moest zich op de eerste plaats bezig gaan houden met het voorbereiden van de Israelische bevolking op militaire en humanitaire rampen. Maar al snel ontwikkelde deze divisie zich ook tot een internationale reddingsbrigade. De leiding van deze divisie ligt altijd in de handen van een Majoor-Generaal, die op wekelijkse basis aanschuift bij de premier voor voortgangsgesprekken over de gereedheid van de Israelische bevolking in geval van nood. Door deze korte ‘lijn’ kan de divisie dus snel worden ingezet. Zo arriveerde de Israelische reddingsbrigade als één van de eerste groep hulptroepen in Haïti en de Filipijnen na verwoestende orkanen. Ook na de tsunami in  2004, die de kuststrook van onder andere Sri Lanka compleet verwoestte, waren de Israeli’s een dag later ter plaatse.

De dieperliggende motivatie
De motivatie van verschillende Israelische regeringen en The Home Front Command, om direct hulp te sturen naar humanitair getroffen gebieden, is tweeledig. Op de eerste plaats speelt het helpen van anderen een centrale rol in de Thora. Leviticus 19:18 zegt namelijk: ‘…heb je naaste lief als jezelf…’Deze zin is overgenomen door de militaire leiding als één van de grondbeginselen waarop het leger fungeert. Iemand hoeft niet per se religieus te zijn om de betekenis van dit Thoravers uit te dragen. Militairen zweren ook trouw aan de grondbeginselen op het moment dat zij beëdigd worden. Zij komen dus in actie, als hun medemens dat nodig heeft.

Op de tweede plaats speelt de eigen ervaring een grote rol. Veel Israeli’s – actieve militairen of niet – kennen zelf de humanitaire gevolgen van oorlogen of natuurlijke rampen. Veel mensen in Israel hebben zelf naasten verloren of kennen andere gezinnen, die rouwen om datzelfde verlies. Dit zorgt voor een grote motivatie voor het redden van mensenlevens waar ook ter wereld en welk land het ook nodig heeft.

Huidige situatie
Er zijn dus inmiddels al meer dan 15.000 mensen overleden als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De Israelische hulp was al na 1 dag onderweg en bestond uit een groep van ongeveer 150 militairen met verschillende specialisaties, zoals artsen en ander ondersteunend personeel. Inmiddels is ook een medisch team van 230 mensen aangekomen in Turkije met 15 vrachtvliegtuigen vol medisch materiaal, om een veldziekenhuis op te kunnen zetten. De bedoeling is dan dat gewonden zo snel mogelijk kunnen worden verzorgd. Er staat inmiddels ook een volledig Israelisch hoofdkwartier, waarvandaan de reddingsoperaties worden ingezet en gemonitord. En er zijn ook meerdere berichten binnengekomen dat de Israelische zoekteams al enkele tientallen mensen levend onder het puin vandaan hebben gehaald.

De aardbeving heeft ook het noorden van Syrië getroffen. Ook daar zijn een ontelbaar aantal mensen overleden of gewond geraakt. Ondanks de formele staat van oorlog, waarin Syrië en Israel zich bevinden, heeft premier Netanyahu óók hulp aangeboden aan de Syriërs. Dit voorstel werd door de Syrische regering resoluut van tafel geveegd. Wel lijken de Russen Israel om hulp te hebben gevraagd om de schrijnende situatie in Syrië te verlichten. Of er ook daadwerkelijk Israelische hulpgoederen onderweg zijn naar Syrië blijft de vraag.

Eerdere hulp aan Syriërs
Het is niet de eerste keer dat Israel een handreiking doet aan Syrië. Op de hoogtijdagen van de Syrische burgeroorlog heeft het Israelische leger medische hulp aangeboden aan de plaatselijke bevolking aan de Israelisch-Syrische grens. Hieruit ontstond het ‘Good Neighbors Project’, waarbij Syrische vrouwen en kinderen in het holst van de nacht naar Israelische ziekenhuizen werden gebracht voor de verzorging van lichte verwondingen. In enkele gevallen moesten mensen een aantal keren terugkomen om de voortgang van het herstel te monitoren. Dit laat maar weer eens zien dat Israel meer dan bereid is om te helpen in het licht van humanitaire rampen, zelfs als het gaat om een vijandig land.

Een blik in de toekomst
De wereld zal onder andere door klimaatveranderingen en oorlog blijven aanlopen tegen humanitaire rampen.  Als er rampen zijn gebeurd, dan is het niet belangrijk wat voor afkomst, religie, etniciteit of politieke affiliatie iemand heeft. In de Talmud staat namelijk: ‘…wie een mensleven redt, redt een hele wereld…’. Dit zal de Israel zonder twijfel blijven doen. Politiek is dan niet meer belangrijk.


Bronvermelding:
Datum:        10-02-2023
Auteur:        RAOUF LEERAAR
Foto:            IDF
Website:      CIDI


 

 

EN / NL/ עב