De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Internationaal Strafhof (ICC) gewaarschuwd om Israël niet te vervolgen voor vermeende misdaden, begaan tegen de Palestijnse Autoriteit, en met concrete gevolgen gedreigd als de vervolging niet werd stopgezet.

Vorige maand heeft de ICC-aanklager Fatou Bensouda opnieuw geprobeerd door middel van een nieuwe voorlegging aan het Hof jurisdictie uit te oefenen over door de PA gecontroleerde gebieden in Judea, Samaria en de Gazastrook.

Er werd gezegd dat de PA beweerde te willen toetreden tot het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. In zijn verklaring van vrijdag herhaalde Pompeo, dat hij niet geloofde ‘dat de Palestijnen zijn gekwalificeerd als een soevereine staat en dat zij daarom niet zijn gekwalificeerd om volwaardig lid te worden of als Staat deel te nemen aan internationale organisaties, organen of conferenties, met inbegrip van het Internationaal Strafhof’.

Volgens de regels van het ICC kunnen alleen soevereine staten strafrechtelijke bevoegdheden over hun grondgebied en hun burgers aan het Hof delegeren. Als het Hof het standpunt deelt dat Palestina geen formele Staat is volgens het internationaal recht, kan het ICC de zaak niet behandelen.

‘Palestina’ is sinds 2015 lid van het in Den Haag gevestigde ICC, terwijl Israël geen lid is en heeft besloten het onderzoek te negeren.

Pompeo beschuldigde het ICC er ook van dat het ‘een politiek orgaan is, geen justitiële instelling’. ‘Deze onheilige realiteit werd opnieuw bevestigd door de poging van de aanklager van het ICC om de jurisdictie over Israël te doen gelden. En dit ondanks het feit dat Israël, net als de Verenigde Staten, geen partij is bij het Statuut van Rome dat het Hof heeft opgericht,’ merkte hij op.

‘Een rechtbank die probeert haar macht uit te oefenen buiten haar juridische bevoegdheid is een politiek instrument dat de spot drijft met de wet en een eerlijk proces,’ klaagde hij. ‘De Verenigde Staten bevestigen opnieuw hun reeds lang bestaande bezwaar tegen elk onwettig ICC-onderzoek. Als het ICC zijn huidige koers voortzet, zullen we de consequenties trekken’, waarschuwde hij.
Pompeo gaf de scherpe verklaring af na zijn bezoek aan Israël eerder deze week.

Typische anti-Israëlische houding
Eerder deze maand verklaarde de Israëlische minister Yuval Steinitz, dat ‘als iemand die de ontwikkelingen bij het ICC op de voet heeft gevolgd, hij wel moet concluderen dat het huidige standpunt van de aanklaagster nog steeds een weerspiegeling is van haar typische anti-Israëlische houding, beïnvloed door de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en de wereldwijde BDS-beweging.’

‘De minachting van de aanklager voor de meningen van enkele van ’s werelds meest vooraanstaande experts in internationaal recht geeft aan, dat ze vastbesloten is om de Staat Israël te schaden en zijn naam te bezoedelen’, beschuldigde Steinitz. ‘In naam van dit doel heeft zij de regels van het internationaal recht opnieuw geformuleerd en een Palestijnse Staat uitgevonden, terwijl het Israëlisch-Palestijnse vredesproces nog steeds aan de gang is’, vervolgde hij.

‘Israël blijft er trots op, dat het de enige liberale democratie in het hele Midden-Oosten is – en zal ongegronde pogingen om zijn naam te bezoedelen en zijn soldaten en burgers te schaden, krachtig afwijzen,’ besloot de minister.


Bronvermelding
Datum:        18-05-2020
Auteur:        Aryeh Savir/TPS
Beeld:         Screenshot Youtube
Website:     http://www.israeltoday.nl/


 

EN / NL/ עב