De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, heeft gevraagd om gebed in verband met de coronacrisis. Dat maakte SGP-senator Peter Schalk wereldkundig. De Eerste Kamer kwam dinsdag bij elkaar om een besluit te nemen over het noodpakket van de regering om de ergste klappen van de coronacrisis voor de economie op te vangen. Een echt debat was het niet. Minister Hoekstra van Financiën gaf een korte toelichting op het pakket en daarna legde iedere fractievoorzitter een stemverklaring af.

SGP-fractievoorzitter Schalk stelde in zijn verklaring dat hij in een van de telefonische contacten met voorzitter Bruijn (VVD) had gevraagd of hij nog iets kon betekenen: „Uw korte antwoord was: „Bidden.””

Schalk: „Welnu, in een van de psalmen (57: 2, GV) klinkt dit gebed: „Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.” Laat dat ons gebed zijn.”

Aan het eind van zijn bijdrage wenste de SGP de regering en alle werkers in de zorg en andere vitale beroepen „van harte sterkte bij het uitvoeren van hun taak: op hoop van zegen.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker riep op tot „het bewaren van kalmte, het tonen van leiderschap en vooral het vasthouden van de hoop, want er zullen betere tijden komen.” De ChristenUnie-fractie wenste de regering „wijsheid, sterkte en van harte Gods zegen toe in deze tijd.”

Uiteindelijk gaven alle fracties hun steun aan het noodpakket. Veel van de maatregelen zijn al van kracht. Maar omdat het gaat om wettelijke maatregelen moeten Tweede én Eerste Kamer ermee instemmen.

Het pakket, waar veel zzp’ers en bedrijven een beroep op kunnen doen, kost naar verwachting de komende drie maanden tussen de 10 en 20 miljard euro. Minister Hoekstra zei dat hij verdere maatregelen niet uitsluit.

Afgelopen dinsdag kwam de Eerste Kamer weer voor het eerst bij elkaar sinds 10 maart. Omdat de Senaat relatief veel oudere politici heeft, besloten de fractievoorzitters in eerste instantie alle vergaderingen te schrappen.

Tijdens de vergadering van dinsdag waren allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Iedere fractie mocht een woordvoerder naar de plenaire zaal sturen, bezoekers waren niet welkom, het katheder werd na elke spreker schoongemaakt door een medewerker van de Eerste Kamer. In de hal naast de grote vergaderzaal van de Eerste Kamer was de gang met een touw in tweeën gesplitst, zodat de pers en de politici niet te dicht bij elkaar konden komen.

Bron: https://www.rd.nl/

EN / NL/ עב