Het aangewezen interministeriële team voor het voorbereiden van plannen voor wederopbouw op lange termijn na een aardbeving, voorgezeten door de directeur-generaal van het kabinet van de premier, Na’ama Schultz, en met de deelname van tientallen directeuren-generaal van verschillende ministeries en instanties die zich bezighouden met noodsituaties, hield haar eerste vergadering dinsdagavond.

In het kader van het desbetreffende regeringsbesluit over de kwestie van wederopbouwplannen op lange termijn na een aardbeving, werd de directeur-generaal van het kabinet van de minister-president – ​​in samenwerking met de National Emergency Authority en de Interministeriële Stuurgroep Aardbevingen van het Ministerie van Defensie – aangewezen om een ​​nationaal plan te formuleren, en voor de bereidheid van de regering, dat het zou leiden en uitvoeren op verschillende gebieden, waaronder stadsbouw, persoonlijk en gemeenschapsherstel, financiën en economie, milieu en nationale infrastructuur. Ook zal een organisatorische en wetgevende infrastructuur worden geformuleerd.

Het raamwerk voor paraatheid voor aardbevingen en wereldwijde casestudies werden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Ook de werkmethodieken voorafgaand aan het formuleren van het plan werden besproken.

Als onderdeel van de lessen uit het coronavirus heeft de staat Israël zich tot doel gesteld om samen met de geavanceerde landen een tijdige wederopbouwstrategie te formuleren die zal helpen bij het omgaan met toekomstige rampen. De voorbereiding van deze plannen zal helpen bij het benutten van toekomstige crises om bestaande systemen te verbeteren en te optimaliseren volgens het ‘build back better’-concept, zodat de unieke kansen in crisismomenten kunnen worden benut.

De ministeries en andere functionarissen die aan de discussie deelnamen, merkten op dat het bijeenroepen van deze discussie een ongekende en buitengewoon nuttige stap was.

PMO-directeur-generaal Schultz aan het begin van de discussie: “Het is niet de vraag of er een sterke aardbeving in Israël zal plaatsvinden, maar wanneer. De regering van Israël heeft zich ten doel gesteld de voorbereidingen voor een sterke aardbeving en andere noodsituaties op te voeren, zowel in de preventieve als de schadebeperkende fase, en bij de wederopbouw. ​​Vandaag mobiliseren we alle ministeries om ervoor te zorgen dat de staat Israël beter voorbereid is op noodsituaties.”


Bronvermelding:
Datum:        08-09-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב