Critici zeggen ‘absurde’ illustratie versterkt antisemitische troepen; cartoonisten vinden aanvallen ‘Israël lobby’ op tekenaar onredelijk.

Op 28 november j.l. publiceerde de Volkskrant een karikatuur van de hand van Jos Collignon, een Nederlandse cartoonist, die Netanyahu en Labourleider Jeremy Corbyn toont. Netanyahu houdt een steen uit een stapel stenen naast hem vast waarop te lezen valt: “Uitgaande beschuldigingen anti-semitisme”; in zijn andere hand houdt hij de aanklacht voor corruptie tegen hem vast. Corbyn staat met een opgeheven vinger tegenover hem en citeert Jezus’ woorden: Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen.

Corbyn staat momenteel onder grote druk vanwege een onderzoek dat tegen zijn partij is gestart door de Britse overheidsinstantie anti-discriminatie commissie na klachten te hebben ontvangen, dat Corbyn’s anti-Israël agenda en extreem-linkse politieke agenda de partij institutioneel antisemitisch heeft gemaakt.

De insinuatie die in de cartoon wordt gemaakt is voornamelijk dat Netanyahu achter de ingediende klachten tegen Corbyn zit om de aandacht van zijn eigen politieke en juridische problemen af te leiden. Dat de cartoonist ook Jezus hierbij aanhaalt schiet niet alleen Joden maar ook zionistische Christenen ernstig in het verkeerde keelgat. Voor Joden is de verwijzing naar Jezus in het kader van antisemitisme een pijnlijke herinnering aan alle vervolgingen die zij hebben moeten ondergaan door de eeuwen heen door de Kerk tot en met de Tweede Wereldoorlog; voor zionistische Christenen is het een grove belediging van hun onvoorwaardelijke steun aan het Joodse volk die zij baseren op de Bijbel, waarmee zij uitdrukkelijk afstand hebben genomen van de wandaden gepleegd uit naam van Jezus.

CIDI heeft de cartoon ‘absurd’ genoemd aangezien Netanyahu heel zelden een verwijzing naar Corbyn gemaakt in de jaren dat hij premier is. In 2018 heeft Netanyahu kritiek geuit richting Corbyn nadat uitkwam dat die in 2014 een krans had gelegd bij het graf van de Palestijnse terrorist Atef Bseiso, het brein achter de moord op de Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München in 1972.

CIDI heeft verbijsterd gereageerd op de cartoon: “De klachten zijn door Britse Joden ingediend en niet door Netanyahu. Kennelijk meent Jos Collignon dat kritiek op antisemitisme in Labour onder Corbyns leiderschap onterecht of zelfs hypocriet is, omdat de Israelische premier verwikkeld is in een corruptieschandaal.”

Dat Joden en ieder ander het recht hebben zich uit te spreken tegen antisemitisme heeft niets te maken met de strafzaak tegen de Israëlische minister-president.

In een reactie op CIDI’s kritiek, laat Jos Collignon aan het CIDI weten dat het “deels goed begrepen” is, maar dat de rest een typisch geval van slachtoffergedrag is dat is overgebleven uit de “gruwelen uit het verleden”. Aangezien het CIDI dit niet heeft genoemd in haar brief aan de Volkskrant is het aannemelijk dat de bedoeling van Collignon met deze karikatuur is om zowel te provoceren als een wig te drijven tussen twee geloofsgroepen die al enige tijd tot elkaar aan het naderen zijn. Hij geeft toe een voorstander te zijn van de “Palestijnse zaak”. Hij omarmt met groot enthousiasme het antisemitische idee dat Joden stiekem loyaler zouden zijn aan Israël dan aan het land waar ze in wonen.

Van de redactie van de Volkskrant is vooralsnog geen reactie gekomen.

 

 

 

EN / NL/ עב