De Verenigde Naties hebben een gigantisch standbeeld in New York geplaatst dat lijkt op een “beest” uit de eindtijd uit het boek Openbaring van het Nieuwe Testament.  De VN heeft onlangs een foto van het standbeeld getweet.

“Een bewaker voor internationale vrede en veiligheid staat buiten op het bezoekersplein voor het VN-hoofdkwartier. De bewaker is een samensmelting van een jaguar en een adelaar en geschonken door de regering van Oaxaca, Mexico.”

Talloze critici op sociale media zeggen dat het beeld lijkt op het “beest” waar de profeet Daniël over schreef in het Oude Testament en de apostel Johannes in het boek Openbaring.

Daniël hoofdstuk 7:2-4 beschrijft een beest met het lichaam van een leeuw en de vleugels van een arend:

Daniël sprak en zei: “Ik zag ’s nachts in mijn visioen, en zie, de vier winden des hemels dreven op de grote zee. En vier grote beesten kwamen op uit de zee, verschillend van elkaar. De eerste was als een leeuw en had adelaarsvleugels.”

De apostel Johannes beschreef een beest met soortgelijke kenmerken in de nieuwtestamentische passage in Openbaring 13:2. “En het beest dat ik zag was als een luipaard, en zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw ; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn zetel, en grote macht. “

Een ander bijbelvers dat met dit VN-beeld wordt opgeroepen tot “vrede en veiligheid” komt rechtstreeks uit een waarschuwing voor de Eindtijd uit 1 Thessalonicenzen 5:1-4:

“Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”

2021  Mensen krijgen vaccinatiepaspoort-microchips ingebed in hun handen terwijl COVID het ‘internet of Bodies’ bevordert

Commentator Michael Snyder schreef voor de blog The Economic Collapse en merkte op, dat het beeld “eruit ziet als iets uit een science fiction film”, dat niet lijkt op enig bekend wezen op deze planeet. Je kunt hier een video van het standbeeld zien .

‘Denken ze echt dat ze dit kunnen ophangen zonder dat iemand het merkt?’ vroeg Snyder.

2021   ‘Jezus komt eraan’: Pastor Louis Giglio biedt 7 observaties over de eindtijd

Facebook-gebruiker Kelly Caudill merkte de overeenkomsten ook op en schreef daarover in een recent bericht. “Wauw, dit kun je gewoon niet verzinnen… Het nieuwe VERENIGDE NATIES-beeld voor ‘Vrede en Veiligheid'”, schreef ze, ook met een grote foto van het standbeeld.

Caudill noemde ook de bovenstaande verzen en voegde deze waarschuwing toe aan haar volgelingen.

“Was dit het beest dat Johannes zag in Openbaring in zijn visioen van de eindtijd… macht gegeven door de draak (slang/satan) over alle volkeren, talen en naties… de VN)?!! Gekopieerd van Angela Renee,” schreef ze .

2018   Boog van de Tempel van Baal in DC: toeval of heidense uitnodiging?

2016  Sign of the Times: ‘Temple of Baal’ gaat omhoog in New York, Londen

“Ummm mensen, dit verzin je gewoon niet!!! Het allerbelangrijkste in je leven is om de Here Jezus te kennen! Hem niet kennen, maar hem kennen!” concludeerde ze.

BEKIJK: Het gebruik van kwaadaardige symbolen is voorafgegaan aan grote gebeurtenissen in de geschiedenis – hier is hoe Hitler ‘de zetel van Satan’ opnieuw gebruikte.


Bronvermelding:
Datum:        15-06-2021
Auteur:        Steve Warren
Website:      All Israel


 

 

EN / NL/ עב