• Vier van de zes terroristen gearresteerd in Noord Israël,
• Loyale Israëlische Arabieren tipten de politie,
• Palestijnen woedend over niet helpen van terroristen,
• Inspirerende
ontsnapping eindigt in zielige mislukking.

Toen zes Palestijnse terroristen vorige week uit een Israëlische gevangenis ontsnapten, veroorzaakte dat een sensatie in de Palestijns-Arabische samen­leving, met wijd verbreide oproepen om de voort­vluchtigen te helpen. Aangezien zoveel Israëlische Arabieren gehoor hadden gegeven aan de oproep van Hamas om deel te nemen aan de oorlog tegen Israël in mei, werd aange­nomen dat zij ook deze keer een handje zouden toesteken.

Toen de klopjacht bijna een week aan de gang was, waar­schuwde de Israëlische politie dat de gevaarlijke ontsnapten niet snel zouden worden terug­gevonden. Zij waren vooral bezorgd over de voormalige krijgsheer Zakaria Zubeidi, die een mytho­logische status had verworven onder Palestijnen, Israëlische Arabieren en zelfs Israëlische Joden. Deze charismatische comman­dant zou zeker de hulp vinden die hij nodig had om aan de Israëli’s te ontkomen.

Maar nee. Uiteindelijk was het groten­deels te danken aan tientallen tips van Israëlische Arabieren dat Zubeidi en drie van zijn voortvluchtige land­genoten in het week­einde werden ingerekend. (Op dit moment zijn twee van de terroristen nog op vrije voeten).

‘Vier dagen lang zwierven de ontsnapten rond in de over­tuiging dat ze onderdak en hulp zouden vinden bij Arabische Israëli’s, maar ze vergisten zich,’ twitterde minister van Binnen­landse Veilig­heid Omer Bar-Lev. ‘Overal waar ze kwamen, weigerden Arabische burgers hen en belden ze de politie. Veel respect voor alle verantwoordelijke burgers!’

Niet alleen weigerden Israëlische Arabieren onderdak, voertuigen of andere logistieke steun te bieden aan de terroristische voort­vluchtigen, ze wilden hen blijkbaar zelfs niet voeden. Vrijdagnacht werden Islamic Jihad terrorists Yaquob Qadiri en Mahmoud al-Arida, leden van Islamitische Jihad, gearresteerd in de noordelijke stad Nazareth. Qadiri zou het brein achter de ontsnapping zijn, zonder hulp van buitenaf.

Politie­functio­naris­sen meldden, dat toen zij zaterdag­ochtend vroeg Zubeidi en een van de andere voort­vluchtigen aantroffen op een parkeer­plaats voor vrachtauto’s de Arabische stad Umm al-Ghanam in Noord-Israël, zij uitge­hongerd en bang waren, en duidelijk in het afval hadden zitten graven op zoek naar voedsel.

De Palestijnen waren woedend, zowel over het feit dat de vluchte­lingen geen hulp konden vinden bij de Israëlische Arabieren, als over het feit dat wat zij aan­vankelijk hadden aange­prezen als een grootse en inspirerende verzets­daad op zo’n zielige mislukking was uitgelopen. De Israëlische media meldden, dat Pales­tijnse sociale netwerken werden over­spoeld met bittere en boze berichten na de arrestatie van Zubeidi.

Zie ook de mooie gefotoshopte foto’s van de ontsnapte mannen, op het Telegram-kanaal van Israel Heute, onderaan.


Bronvermelding:
Datum:        12-09-2021
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          David Cohen/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב