Vier nieuwe inscripties die wijzen op bewijs van het vroege christendom in het land werden deze zomer ontdekt tijdens een opgraving in de Grieks-Romeinse stad Hippos (Sussita) van de Decapolis, gelegen boven het Meer van Galilea.

De inscripties werden gevonden tijdens het schoonmaken van een reeks Byzantijnse mozaïeken in een van de oude kerken – de Martyrion van Theodoros – gewoonlijk de “verbrande kerk” genoemd, omdat de kerk afbrandde vóór de islamitische jaartelling, aldus de directeur van de opgraving. Michael Eisenberg van het Zinman Instituut voor Archeologie aan de Universiteit van Haifa.

De inscripties werpen “zeldzaam persoonlijk licht op echte mensen”, aldus Arleta Kowalewska, opgravingsdirecteur van het Zinman Institute

Twee van de vier inscripties werden onthuld terwijl archeologen begonnen met het verwijderen van vuil en roet van de mozaïeken, toen ze zagen dat kleuren en afbeeldingen begonnen te verschijnen.

“Plots verschenen er twee concentrische zwarte lijnen voor het hoofdportaal van de kerk. We realiseerden ons dat hier een inscriptie moet zijn”, aldus veldsupervisor Jessica Rentz.

Een van de inscripties op de kapel luidt in het Grieks: “Aanbieding ten gunste van redding en hulp voor Urania en Theodoros. Here God, accepteer! Amen! In de tijd van indictie 4 en jaar 619.”

Volgens een interpretatie van prof. Gregor Staab, een epigrafist van het Instituut voor Klassieke Studies aan de Universiteit van Keulen in Duitsland, richtten deze twee individuen – Urania en Theodoros – een soort privékapel op als laatste rustplaats voor zichzelf in een aangrenzende kamer. .

Het Martyrion van Theodoros aan het einde van het opgravingsseizoen van 2022. (Foto: Michael Eisenberg)

In de hal van de kerk, legde Staab uit, vonden archeologen nog een inscriptie (beschadigd maar leesbaar) met de tekst: “Offer van Megas, de allerheiligste bisschop, voor de vredige rust van Eusebiοs en Iobiοs, zijn broers, in het jaar 620, indicatie 4.” 

Staab legde uit dat dit de eerste keer is dat de namen van mensen die in de stad woonden werden onthuld, wat inzicht gaf in de levens van deze vroege christenen.

Een ander recent ontdekt mozaïek, vertaald door Staab, luidde: “Aanbieding van de priester Symeonios, goudsmid, bewaarder [?], Hij [de Heer] zal hem en zijn kinderen en zijn vrouw beschermen.”

Alle munten en andere artefacten die zijn ontdekt, dateren van vóór de islamitische periode, volgens Eisenberg, die een theorie ondersteunt dat de kerk door brand werd verwoest tijdens de Perzische Sassanische verovering van Jeruzalem in 614 na Christus

Laatste pogingen tot behoud van twee inscripties in het westelijk deel van de kerk. (Foto: Michael Eisenberg)

De spel- en grammaticafouten van de mozaïekinscripties suggereren dat de Griekse taal vermengd was geraakt met lokale talen, legt Staab uit. 

“De taal van de mozaïekinscripties vertoont een opmerkelijk sterke achteruitgang, zowel in de fonetische weergave als in de grammaticale regels”, zegt Staab. Hij nuanceert echter: “Het is moeilijk om hieruit duidelijke conclusies te trekken, bijvoorbeeld of de mensen van Hippos – tot en met de geestelijkheid – het Grieks niet meer in zijn pure vorm beoefenden en of hun taal in het dagelijks leven min of meer vermengd met lokale invloeden zoals het Aramees.” 

Staab gelooft echter dat Grieks waarschijnlijk op inscripties werd gebruikt, met name omdat “het ondenkbaar was om op het idee te komen om een ​​andere taal dan Grieks te gebruiken – zelfs als men wist dat deze taal niet langer beheerst werd in de mate die werkelijk nodig was. . De oorspronkelijke taal van de christelijke liturgie en het gebed tot God was Grieks, dus het moest als onmogelijk worden beschouwd om af te wijken van het gebruik ervan in de christelijke context.”

Ongeacht de taal die wordt gesproken, geloven archeologen dat mannen en vrouwen mogelijk gescheiden waren tijdens hun aanbidding in de Burnt Church.

“We weten waar de mensen stonden. We weten dat de deuropeningen open zijn gelaten tijdens de ceremonie’, legt Eisenberg uit. “We vinden de as van de hoofdportalen, waarop de prachtige leeuwenkop deurgrepen [gevonden in een eerdere opgraving] waren – en de ketting die de mensen buiten hield die nog geen volledige christenen waren, nog niet gedoopt. Ze stonden in de portiek van de binnenplaats, waar een van de nieuwe mozaïeken werd gevonden. Ze zouden buiten de ecclesia staan ​​en in de eucharistie kijken.” 

Bij opgravingen van de verbrande kerk zijn tot nu toe in totaal zeven inscripties gevonden. De relatief kleine buurtkerk werd gebouwd in de late vijfde of vroege zesde eeuw in het meest westelijke deel van de stad, met uitzicht op het Meer van Galilea – de plaats waar Jezus vele wonderen verrichtte – in een gebied dat tegenwoordig bekend staat als Sussita.

De eerste schoonmaak van de medailloninscriptie in de zuidelijke zijkamer bij de Martyrion van Theodoros. (Foto: Michael Eisenberg)

Hoewel de mozaïeken qua kwaliteit als “enigszins grof” worden beschouwd – wat suggereert dat de gemeenschap te arm was om een ​​hoogwaardige ambachtsman te betalen – weerspiegelen de afbeeldingen de christelijke symboliek.

Een mozaïek op de kerkvloer toont 12 manden, elk met vijf stukken brood of mogelijk vijf stukken fruit. Volgens Eisenberg vertegenwoordigen deze manden de overblijfselen van Jezus ‘wonder van het voeden van de menigte naast het Meer van Galilea.

Andere mozaïeken die in de kerk zijn gevonden, bevatten vissen en enkele andere vogels die niet voorkomen en niet bestonden in het Heilige Land. Er is ook een zeldzame afbeelding van een dadelpalm.

Nijlpaarden van de Decapolis regeerden tijdens de christelijke jaartelling over het zuidelijke deel van de Golan en het grootste deel van de oostelijke oever van het meer. De stad wordt verondersteld te zijn gesticht tijdens de Hellenistische periode, maar enkele van de oudste inscripties in de stad zijn drie uit de tweede of derde eeuw CE. Ze hebben ook overblijfselen ontdekt van een basis waarop een standbeeld van keizer Septimius Severus (193- 211) was aanbeden, hoogstwaarschijnlijk onderdeel van een Romeinse basiliek.

In Sussita zijn tot nu toe minstens zeven kerken uit de vroegchristelijke periode gevonden.

Van de inscripties uit de christelijke periode zijn er acht in de kathedraal, zegt Staab, één herbouwd, ongeveer 35 jaar na de verbrande kerk. Andere mozaïeken die in het noordwestelijke deel zijn gevonden, wijzen op het ambt van diaken Antonia uit de zesde en zevende eeuw. 

Het Hippos Excavation-project wil doorgaan met het opgraven van het Martyrion van Theodoros om het te behouden en de site open te stellen voor het publiek. Onze lezers worden uitgenodigd om samen met het team van Sussita National Park te gaan graven. Klik  hier  om meer te lezen over het project en om je aan te melden.


Bronvermelding:
Datum:        25-11-2022
Auteur:        Redactie
Beeld:           Michael Eisenberg
Website:      https://news.kehila.org/


 

 

EN / NL/ עב