Komt de Bijbel tot leven in China? Dit is de vraag die opvalt nu vier grote plagen China raken. Dit is een terechte vraag. China wordt nu verpletterd door de ene na de andere ramp.  Er zijn vier grote rampen die de Chinese economie absoluut verpletteren, wellicht omdat de overheid hun aanvallen op de Kerk en de gelovigen in 2018 hebben verhoogd.

Deze grote rampen zouden allemaal toeval kunnen zijn, maar misschien ook niet.

Afgezien van toespelingen op de Apocalyps kan elk van deze rampen afzonderlijk ieder land verwoesten, maar om ze allemaal tegelijk op te stapelen brengt het rampspoed van Bijbelse proporties met zich mee.

De rampen die China treffen, kunnen gemakkelijk worden omschreven als plagen zoals ze in de taal van Mozes in het boek Exodus worden beschreven.

Eerste plaag – De handelsoorlog
In juli 2018, zes maanden nadat China nieuwe wetten had aangenomen om de kerk te vervolgen, verhoogde de Amerikaanse president Donald Trump de invoerrechten ter hoogte van $ 550 miljard op Chinese producten.

China beantwoordde die, maar beschikte niet over voldoende slagkracht en verhoogde de invoerrechten op Amerikaanse goederen slechts tot een bedrag van $185 miljard.

Aan het begin van deze handelsoorlog geloofden velen dat de VS meer zouden lijden dan China, maar naarmate de tijd vorderde en er meer Amerikaanse tarieven werden ingevoerd, blijkt dat er een enorme kwetsbaarheid is in de toeleveringsketen vanuit China.

De Chinese economie sloeg op hol. De beurs van Shanghai was de slechtst presterende aandelenmarkt ter wereld. De werkloosheid bereikte een recordniveau, buitenlandse investeringen daalden, het BBP daalde voor het eerst in decennia naar het laagste niveau en fabrieken begonnen te verhuizen naar andere Aziatische landen zoals Cambodja en Vietnam.

In januari 2020 stemde China in met een nieuwe handelsovereenkomst met de VS, maar het werd niet beter.

Tweede plaag – Coronavirus
In december 2019 ontdekte China een potentieel dodelijk virus in Wuhan en trachtte dit te verbergen voor de rest van de wereld. Inmiddels moeten we concluderen dat dit hopeloos is mislukt en er hele steden zijn afgesloten. Winkels zijn gesloten, fabrieken hebben hun deuren vergrendeld, hele snelwegen zijn leeg en steden met miljoenen inwoners zien eruit als spooksteden.

Meer dan 75.000 Chinezen hebben de ziekte opgelopen en meer dan 2.000 zijn eraan gestorven. Reizigers uit China worden in quarantaine geplaatst en reizigers naar China hebben hun reizen geannuleerd zien worden.

Het coronavirus is pas ongeveer een maand bekend, maar het is nu al één van de meest schadelijke ziekten die de Chinese economie ooit heeft getroffen. De volledige impact is nog niet bekend.

Derde plaag – Afrikaanse varkenspest
De afgelopen drie maanden worstelde de Chinese varkensvleesindustrie met de verwoestende verspreiding van de Afrikaanse varkenspest; een zeer besmettelijk virus dat meer dan een derde van de Chinese varkenspopulatie heeft weggevaagd. Meer dan een derde!

Dit is een enorme klap voor de Chinese economie. Er is geen einde in zicht aan deze ziekte. Boeren blijven hun varkens verliezen.

Vierde plaag – sprinkhanen
Deze plaag lijkt ‘old school’ te gaan. Van de tien plagen die Egypte hebben getroffen, waren sprinkhanen de achtste. Exodus10: 12 luidt:

En de Heer zei tegen Mozes:” Steek uw hand uit over Egypte zodat sprinkhanen over het land zwermen en alles verslinden dat op de velden groeit, alles wat door de hagel achterblijft.

De plaag van maar liefst 360 miljard insecten heeft Oost-Afrika tot nu toe verwoest nu dat hij zich ook richting Saoedi-Arabië, Pakistan en India begeeft en inmiddels op de deur van China klopt.

Deze sprinkhanen kunnen grote schade aanrichten aan de wintertarwe-gewassen in een land dat al zo zwaar lijdt.

De ernst van deze aanvallen is reëel, tastbaar en meetbaar. De vraag is, zijn deze dingen het gevolg van het aanvallen van de Christenen en het effectief verklaren van de oorlog aan God?

Toen Mao Zedong in 1949 Christenen begon aan te vallen, alle zendelingen uit het land schopte, de kerkgebouwen verwoestte, Bijbels verbrandde en evangelisatie illegaal verklaarde, stierven in China meer mensen dan enig ander volk in de menselijke geschiedenis.

Ten minste 70 miljoen mensen stierven in China door honger, hongersnood, vervolging en executie.

Mogen wij allemaal het gebed van de kerk in Wuhan uitspreken, toen zij schreven:

Wij, de verbondsmensen die grote genade hebben ontvangen, roepen U aan, o Heer, en vragen U om ons te vergeven voor onze trots en onwetendheid. Onze verwaarlozing heeft deze wereldwijde ramp veroorzaakt. Vandaag hebben we berouw voor onze zonden. Zuiver alstublieft onze harten.

Red ons, o Heer, van deze grote ramp. Vergeef onze zonden en overtredingen. Red ons van een ramp. U bent de enige die ons kan redden.


Bronvermelding
Datum:        23-02-2020
Beeld:         Pixabay
Website:     https://backtojerusalem.com/


 

EN / NL/ עב