Vanmorgen werd een waarschuwingsbrief gestuurd naar de premier, de minister van Volksgezondheid en de procureur-generaal voordat een verzoekschrift werd ingediend bij het Hooggerechtshof tegen de lockdown, als onderdeel van de voorwaarden om eerst de procedures uit te putten voordat deze kan worden ingediend. De argumenten in het in te dienen verzoekschrift zullen op deze brief worden gebaseerd.

De brief is ingediend door advocaten Batya Zacks en Rita Price, namens een aantal bekende medische, wetenschappelijke, academische, juridische, journalistieke personen, en burgers.

De argumenten die in de brief worden uiteengezet trachten één voor één alle rechtvaardigingen te weerleggen die zijn aangevoerd voor het opleggen van de aanstaande lockdown. Ze hebben o.a. betrekking op de omvang van de morbiditeit van het virus (IFR) waarover gezondheidsfunctionarissen hebben getuigd in de Knesset voor het Corona Committee dat die veel lager is dan gepubliceerd op basis van onjuiste definities. Het gaat dan over het aantal ernstig zieken en beademde patiënten, en de verwachte toename van hun aantal. Ook heeft het betrekking op de gestelde dreiging van het omvallen van de gezondheidszorg, waarvan de schrijvers beweren dat het verre van de realiteit is en niet noodzakelijkerwijs verband houdt met het coronavirus. Tot slot heeft de petitie ook met betrekking tot de sterftecijfers van het virus waarvan de indieners zeggen dat deze erg laag zijn.

Bovendien proberen de argumenten aan te tonen dat er geen transparantie is met betrekking tot de databank waarop de regering haar besluit heeft gebaseerd om een ​​lockdown op te leggen. Er bestaat ook bezorgdheid over het feit dat er een vertekening is in de gegevens en de inflatie van het aantal patiënten als gevolg van kunstmatige definities die niet de werkelijke gegevens over de morbiditeit en mortaliteit weergeven.

“De bevoegde autoriteiten hebben de definitie van ernstige ziekten volledig verdraaid, redenen voor beademing van patiënten gedefinieerd als Covid-19 patiënten, en de registratie en rapportage van doodsoorzaken van patiënten geschaard onder Covid-19. Zij hebben de scherpste, meest beledigende en hardvochtigste maatregel genomen, zonder eerst de vele andere maatregelen te overwegen die minder schadelijk zijn, die de economie enorme verliezen en tekorten hebben gekost, en wat onvermijdelijk ook zal gaan leiden tot bezuinigingen op de zorgbegroting ”, zei Dr. Yaffa Shir Raz, docent gezondheidscommunicatie aan de IDC Herzliya International School. .

“Als het geschatte financiële verlies van een lockdown van twee weken was opgenomen en geïnvesteerd in het verbeteren van de gereedheid van ziekenhuizen en medisch personeel dan zou het voordeel daarvan tientallen keren hoger zijn geweest, zonder de vernietiging van individuen, gezinnen, bedrijven en hele gemeenschappen te veroorzaken, als gevolg van een lockdown.”

“De conclusie die hieruit naar voren komt is dat het besluit, dat nu door de regering is genomen om de hele bevolking te onderwerpen aan een volledige lockdown zonder eerst serieuze discussies over alternatieven te voeren die minder schadelijk zijn, terwijl zij de roep van veel artsen negeren die tegen het beleid van het ministerie van Volksgezondheid zijn, lijdt aan een extreem gebrek aan logica omwille van buitenlandse overwegingen, “zei Dr. Shir Raz.

De indieners van de petitie aan het Hooggerechtshof verzochten degenen die het verzoek voor Freedom of Information Act (verglk. Wet Openbaarheid van Bestuur) aan het ministerie van Volksgezondheid hebben ondertekend, en de ondertekenaars van de brandbrief van artsen en wetenschappers, om zich bij het verzoekschrift aan het Hooggerechtshof aan te sluiten.

De kabinet van de minister-president en het ministerie van Volksgezondheid hebben niet gereageerd op een verzoek om commentaar op de petitie.

 

________________________________________________
Bron: Arutz Sheva | Israel National News, 17 september 2020
Afbeelding: Flash90 – lockdown in Israël

EN / NL/ עב