Het Joodse volk viert donderdagvond  Shabh(v)uot  שבועות, het Wekenfeest; dit is ook een oogstfeest, over het afgeven en ook tonen van de eerstelingen. We zullen de eerste Shavuoth, die wij als gezin in 2014 meemaakten als nieuwe emigranten, nooit vergeten. We woonden toen bij familie in moshav (soortement kibboets) Sde Zvi, vlakbij de Gazastrook.

In het dorpje hield men een gemeenschappelijke Shavuothviering in de openlucht, met mooie toespraken, filmpjes, zang, volksdans met het tonen van o.a. vruchten en granen. Maar ook, en dat was zo mooi, kwamen de moeders met hun in het afgelopen jaar geboren baby’s. Zij hielden in dans hen allen tegelijk in de lucht. Maar ook onze Ruth en Shmuel, toen 10 en 9, werden opgeroepen te verschijnen als zijnde de nieuwe oogst geïmmigreerde Israëliërs van het afgelopen jaar. Ontroerend was het!

Met Shavuoth eet men traditioneel melkproducten. Het feest herinnert aan het geven van Gods Onderwijzing via Mozes aan het volk Israel met de bedoeling dit door  te laten schijnen aan heel de wereld. Israel als voorbeeldvolk; als een licht der volkeren. De verschijning van Adonai ging gepaard met veel geluid, wind en vuur en, staat er: het hele volk was ervan getuige.  Echter, Moshe/Mozes bleef naar de mening van het volk te lang weg en men vermoedde dat hij op de berg Sinai verteerd was door het vuur. Ze maakten een gouden kalf en zagen dat als substitutie voor God de Bevrijder.

Vanwege deze daad eet men met Shavuoth tot op de dag van vandaag geen vlees!  Er zijn ook overleveringen die stellen dat vanwege het boeiende Onderwijs wat Mozes onderwees nadat hij van de berg was afgedaald, dat zij maar bleven zitten luisteren en o.a. vergaten hun melk te drinken en te verwerken. Daardoor ontstond er tijdelijk een overschot aan melkproducten en at het volk enige dagen lang melkproducten   .

Hoe dan ook, het is een mooie traditie. Met Pesach eten we vlees, liefst lam en 7 weken later eten we kaasproducten. Pesach en Shavuoth zijn één Festival.

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten in 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël, waar ze in het bijbelse hartland van Judea en Samaria wonen. 


Bronvermelding:
Datum:        28-05-2020
Auteur:        Nieuwsbrief Karen en Yair Strijker
Website:     studiehuisreshiet.nl


 

EN / NL/ עב