Shalom!
Shomer Chomot, Bewaarder van de Muren. Zo heet de operatie die nu plaatsvindt om Israel te verdedigen tegen vijandig vuur vanuit Gaza.

Sinds de laatste update (3)  van gisteravond zijn minstens 400 raketten op Israel terecht gekomen. In totaal spreken we over meer dan 1600 raketten die sinds maandagmiddag in Israel terechtkwamen. De eerste 6  vielen op Jeruzalem en daarmee brak een nieuwe, de zoveelste, ronde van intensief geweld over en weer uit. De raketinslagen spreidden zich vannacht verder uit naar het noorden. Maar de meeste inslagen waren in het zuiden, hoewel ook Tel Aviv niet gespaard bleef. El Al blijft nog wel vliegen, maar meerdere vliegtuigmaatschappijen, waaronder KLM, annuleerden vluchten. Er zal dus ook een schaarste komen in voedsel e.d. omdat er geen aanvoer meer komt per vliegtuig.

Rond half twee vannacht hoorde Karen, terwijl zij even naar de badkamer was geweest, het alarm afgaan in Modieen en omgeving en even later volgden verschillende luide inslagen. Het huis trilde ervan terwijl we toch zo’n 8 km van Modieen vandaan wonen. Ik moet er ook onbewust wakker van zijn geworden maar heb zelf de knallen niet gehoord. Het bleek, toen we op de Red Alert app keken, dat er op zeer veel plaatsen overal in het land Israëliërs wakker moesten zijn vanwege de vele plaatsen waar raketinslagen waren. Je realiseert je dan: Jij ligt redelijk geriefelijk in bed terwijl je weet dat enkele kilometers verderop mensen slaperig uit bed schieten en hun kinderen in veiligheid moeten brengen. We besloten om voor komende nacht, ook al hebben we zelf in ons kleine dorpje geen red alert gehad, toch de kinderen in ieder geval in de schuilkamer te laten slapen. Er is nu toch geen school in Modieen vanwege de zorgelijke veiligheidssituatie en ze hoeven dus niet om 6 uur op te staan.

Dat schuilkamers echter niet altijd veilig zijn, bleek vannacht toen een raket dwars door zo’n schuilkamer in Asqelon vloog en Ido, een jongetje van 6 jaar doodde.

Afgezien van de vele beschadigingen, verwoestingen  en angsten die de raketten veroorzaken, is het vooral uitermate verontrustend dat de relatie tussen Israelische Arabieren en Joden op scherp staat. Ook Mansoer Abbas van de Arabische Ra’am partij,  die overweegt om met de linkse- en centrum linkse partijen een coalitie te vormen, houdt even pas op de plaats. Hij veroordeelt het geweld van Arabieren naar Joden, maar echt harde woorden spreekt hij niet naar zijn achterban en de andere leden van de PA ook niet. Dat geeft te denken.

Gisteravond werd een Joodse jongen in Akko (noorden) bijna gelyncht en bijna in brand gestoken door een groep Arabieren. Hij leeft nog maar is er slecht aan toe. Even later zien we op tv een soortgelijke gebeurtenis zich afspelen in Bat Yam (vlakbij Tel Aviv). Vreselijk hoe een meute een auto belaagt en de chauffeur proberen te pakken. Omstanders voorkwamen een lynchpartij. In dit geval bleken het Joden te zijn die een Arabische chauffeur wilden molesteren. De NOS app vermeldt alleen deze ellendige gebeurtenis maar over Akko wat eraan vooraf ging schreven zij niet…

Overigens zijn degenen die dit gedaan hebben allemaal in het beeld van de bewakingscamera’s geweest en op grond daarvan worden zij gepakt en berecht, want dit kan echt niet. Het Joodse volk moet wijzer zijn. Bibi heeft met de vuist op tafel dit geweld van die jongeren veroordeeld. We mogen zulke vreselijke dingen niet doen, zei hij, en het roept alleen maar meer geweld op. Maar de gemoederen heen en weer zijn enorm opgelaaid. De jongeren beweerden dat de auto op hen wilde inrijden. De verwoestingen in Lod van dinsdag op woensdagnacht, de ‘Lodse Kristalnacht’, zijn niet zomaar vergeten. Behalve in Lod hebben Arabieren ook verwoestingen aangericht in o.a. steden als Jeruzalem Tiberias en Kvar Qassem. In Jeruzalem werd vanmiddag een orthodoxe Jood gestoken met een mes bij de Damascuspoort. Hij heeft het overleefd. Zojuist  is er weer een synagoge in de brand gestoken in Lod en zijn er enorme rellen. En de raketregen maar door en we horen het alarm in Ben Shemen  en de grond dreunt bij ons. Terwijl we dit schrijven is er weer een ronde aan beschietingen begonnen vanuit Gaza en er zijn drie raketten uit Libanon op ons afgevuurd. Een soldaat is neergestoken in Jafo, hij is zwaargewond.

Het escaleert verder.
De IDF heeft sinds vanmiddag met een nieuw verontrustend Gazaans wapen te maken. Behalve nwe langeafstandsraketten zijn vandaag zijn twee  Katbamiem, bewapende onbemande vliegtuigen, (zo te zien zijn ze circa 3 meter groot),  vanuit Gaza op Israel afgestuurd. Het zijn zelfmoord drones die zich op woonsteden werpen en grote verwoestingen kunnen aanbrengen. De IDF kon gelukkig  de twee van deze Katbamiem uitschakelen. Hoeveel hebben ze er nog en wat als er een aantal niet op de radar gezien worden? Sowieso vraag je je af hoe het komt dat ze nog zoveel raketten hebben en dat Israel niet eerder die voorraad heeft weten te vernietigen. Aanvallen vanuit Gaza zijn immers niet nieuw en steeds reageert de IDF met een aanval op opslag maar blijkbaar is er nog veel ondergronds verborgen en werken de tunnels vanuit Egypte om Gaza te bevoorraden optimaal. De IDF heeft circa 650 doelen getroffen in Gaza, waaronder vele overheidsinstellingen van Hamas, o.a. banken en meerdere flats waar Hamas zetelt. Ook meerdere leiders van Hamas zijn gedood. Daar waar mensen woonden stuurde Israel vooraf een bericht zodat men zich snel uit de voeten kon maken. In Gaza zouden volgens hun inlichtingen rond de 80 doden in totaal gevallen zijn. De meesten zijn Hamasleden.

Bedoeïenen in het zuiden hebben ook duidelijk partij gekozen en hebben op de weg naar Arad (in het zuiden, niet ver van de Dode Zee)  vele lantarenpalen omgeduwd op de snelweg.

Ook vlakbij Dimona en Eilat zijn raketten neergekomen. Dimona is de plek waar Israel nucleaire faciliteiten heeft.

Ook buiten Israel zijn er vele demonstraties tegen Joden en Israel. We zien schrikbarende beelden en horen de spreekkoren in o.a. Duitsland en New York:  ‘dood aan de Joden’. We moeten maar blijven vasthouden aan de belofte dat Adonai Tsewaot , de Almachtige Koning van de wereld de Erbij zijnde is, Die alles ziet en in Zijn Hand heeft ook al snappen we er soms niets van.

Beste mensen, lailah tov, goede nacht en Zijn shalom wensen we u toe vanuit een rumoerig Israel.

Dat Mashiach spoedig verschijne!
Groeten van Yair en Karen Strijker uit Samaria, het Harteland!

Voel u vrij dit door te sturen naar uw kenissen/vrienden

EN / NL/ עב