Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities

Leer Jezus kennen als de Joodse Messias

De laatste aflevering van hoofdstuk 3: het Bijbelboek Daniël, “Je ziel of je leven”. Dit boek blijkt meer te bevatten dan we ons konden voorstellen, afgaande op onze kennis van die geschiedenis uit de kinderbijbel en de snelle, vaak onlogische preken vanaf menig kansel. Zoals u gewend bent in het programma ‘Onder de vijgenboom’, zal u ook deze aflevering weer door de verscheidene lagen heen bijzondere inzichten aangereikt krijgen die we in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Weet u bijvoorbeeld

  • dat er drie categorieën wonderen bestaan en in welke van de drie de uitredding van de drie vrienden valt?
  • hoe hun ongehoorzaamheid aan de koning te verenigen valt met de vermaning van de apostelen tot onderwerping aan de overheid – en hoe de kerk eeuwenlang dat gebod verkeerd heeft uitgelegd?
  • waarom Nebukadnezar de oven zeven keer heter liet opstoken en wat wij nu aan die informatie hebben?

Debby van Galen heeft in ons programma ‘Onder de vijgenboom’ steeds weer aangetoond dat het noodzakelijk voor een juist begrip van de Bijbel is om de Joodse context en cultuur – de Joodse achtergrond en tradities – niet te veronachtzamen, maar in ere te herstellen. Het indrukwekkende wonder van de redding in de brandende vuuroven in Daniël 3 is daardoor beter te verklaren dan we dachten en krijgt daardoor een diepere en grotere betekenis. Vandaag de dag, met toenemende christenvervolging en antisemitisme en nog meer zorgwekkende vooruitzichten in het vizier, putten we door deze studie nieuwe kracht en vertrouwen in Gods belofte van een hoopvolle toekomst. Luister je mee?

Seminar ‘Onder de vijgenboom’ op 26 mei: De verborgen Messias

Graag willen we ook even uw aandacht vragen voor de mooie seminar die Debby in het gebouw van Radio Israel op Hemelvaartsdag komt geven. Mocht u de nieuwsberichten hierover over het hoofd hebben gezien, dan raden wij u aan op deze link te klikken om er meer over te weten te komen. LET OP: de sluitingsdatum voor aanmelding is aanstaande donderdag 19 mei! Er zijn nog een paar plekken over. Aanmelden kan via de opgegeven link naar de website van Onder de vijgenboom. We hopen u hier binnenkort te verwelkomen!

EN / NL/ עב