Piet Jonkers is van oorsprong natuurkundige, heeft als zendeling gewerkt in Peru en woonde lange tijd in Zwitserland. Van 2014 – 2018 vormde hij, samen met zijn vrouw Alice, de veldleiding van de NEM in het Midden-Oosten. Sinds 2018 is hij directeur van de NEM.

Near East Ministry heeft als mission-statement: ‘Vanuit de verzoening in Jezus Christus wil de organisatie de ontmoeting met Israël en de Arabische volken stimuleren door te dienen, leren en bidden.’

In 1963 werd Near East Ministry (NEM) opgericht als een interkerkelijke stichting die aan de ene kant diaconale werkers uitzendt naar het Midden-Oosten en aan de andere kant onderwijsactiviteiten organiseert in Nederland en België.

Vanaf het begin is Jesaja 19:23-24 een inspiratiebron geweest:

Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld.

Deze tekst spreekt over een toekomst waarin Israël en de Arabische volken samen God zullen dienen en de wereld tot zegen zullen zijn. Near East Ministry heeft dit visioen altijd ervaren als een opdracht om zich in een regio vol tegenstellingen in te zetten voor ontmoeting met en verzoening tussen Joden en Arabieren.

Near East Ministry wil bijdragen aan de vernieuwing van kerken en gemeenten door onderwijs te geven over de plaats van Israël onder de volken en het werk van de Heilige Geest door te dienen, leren en bidden.

Dienen uit liefde
Near East Ministry heeft in het Midden-Oosten een groot netwerk opgebouwd onder Joden én Arabieren. Onze vrijwilligers geven er praktische hulp, ze leven mee en luisteren naar de verhalen. Hun houding wordt gekenmerkt door bescheidenheid, volharding, trouw en door hun praktische liefde voor de mensen die op hun weg komen.

Christenen die op deze wijze bruggen willen helpen bouwen in het Midden-Oosten kunnen voor kortere of langere tijd worden uitgezonden.

Leren bij de bron
De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie voor Near East Ministry. Het woord van God is de basis voor ons werk in het Midden-Oosten en de bron van onze hoop. We worden vooral aangesproken door wat de Bijbel zegt over de bijzondere relatie die wij als christenen met het volk Israël hebben. Daar geven we graag onderwijs over en we blijven ons daar zelf ook in verdiepen.

Bij diverse activiteiten staat ‘leren’ centraal. We organiseren elke eerste vrijdag van de maand een Sjabbat Israël gebed waarin leren, bidden en vieren samen opgaan. Daarnaast hebben we een maandelijkse leesgroep en ontmoetingsreizen naar het Midden-Oosten. Ook voor onze zomerconferenties, de Reveilweken geldt dat leren en geloofsvernieuwing samen opgaan.

Bidden met verwachting
Gebed heeft in het werk altijd een centrale plaats ingenomen. Door te bidden dragen we het Midden-Oosten en de activiteiten in Nederland op aan de Heer. Dat doen we vanuit bewogenheid met de mensen die we ontmoeten. We bidden voor hen en doen dat in de hoop en verwachting dat ons gebed wordt gehoord. Near East Ministry heeft verspreid door het land een aantal regiogroepen die maandelijks samenkomen om te bidden voor het werk in Nederland en het Midden-Oosten; dat laatste met name voor de uitgezonden vrijwilligers. Daarnaast geeft de organisatie gebedsbrieven uit en organiseert gebedsbijeenkomsten ten behoeve van Israël en de Arabische wereld.

Ontmoeting met Israël en de Arabische volken. Dienen uit liefde. Leren bij de bron. Bidden met verwachting.

Presentatie
Jack van der Tang

Uitzending
Elke dinsdag 20.00 uur

Herhalingen
Woensdag   01:00 uur, 10:00 uur en 20:00 uur
Donderdag  02.00 uur en 14.00 uur
Vrijdag         04:00 uur
Zaterdag     14:00 uur
Zondag       13.00 uur

 


 

 

EN / NL/ עב