Een zevendelige serie over het leven, de roeping van Iris Bouman. Vandaag deel 1

Toen Iris elf jaar oud was, zei de Heer tegen haar:
“Ik zal je zenden naar het einde der aarde om daar het evangelie te verkondigen en dan zal het einde komen. Jij zult het einde zien en je zult zien dat Israël een belangrijke rol zal spelen in de Eindtijd.”

Samen met Janny Holster is ze naar de vier hoeken der aarde gereisd om het Evangelie te brengen, en te onderwijzen over Gods plan met Israël.
“We hebben een aantal jaren diep in het binnenland van Papua gewerkt, waar we in 1987 voor het eerst contact legden met de Bauzi stam. In 1995 zijn we door de Heer gebruikt in een bijzondere opwekking in Papua, die de deur opende om meer te onderwijzen over Gods plan met Israël en hoe hij gelovigen uit alle natiën in Zijn plan betrekt. De boodschap dat een volk eens niet geliefd was, maar nu wel geliefd en deel geworden is van Gods volk, sprak tot het hart van de Papua’s. Zij begonnen Gods bedoeling met Efraïm als gelovigen uit de natiën te begrijpen en ook het belang van de relatie met Juda. Nadat we in 2003 naar Israël zijn verhuisd zijn we begonnen bruggen te slaan tussen de volken en Israël.  De verschillende inheemse volken, die we hebben mee mogen nemen naar Israël, zijn een profetisch teken geworden van de vervulling van Gods plan.”

Uitzending
Elke dinsdag 20.00 uur

Herhalingen
Woensdag   01:00 uur, 10:00 uur en 20:00 uur
Donderdag  02.00 uur en 14.00 uur
Vrijdag         04:00 uur
Zaterdag     14:00 uur
Zondag       13.00 uur

EN / NL/ עב