Terwijl Esau al lang en breed gesetteld is in het Seïrgebergte (nu in Jordanië), woont Jakob als een vreemdeling in Kanaän. Wat is er tot nu toe terechtgekomen van de belofte van het land? En hoe staat het met de geestelijke erfenis? Hoe zal het na hem verder gaan? De zonen van Jakob zouden een familie moeten vormen, die de zegen van Abraham over de wereld verspreidt, een familie die uiteindelijk de grote Koning Messias voortbrengt. Maar de weg daar naartoe is niet vanzelfsprekend. En als Jakob in Joseef zijn enige opvolger ziet, lijkt alles helemaal uit de hand te lopen. In de Joseefverhalen komen alle thema’s uit de voorafgaande verhalen opnieuw voorbij, maar nu indringender en heviger. Thema’s als vijandschap tussen broers, verhulde identiteit, het verbond, verzoening en uiteindelijke verlossing komen in deze verhalen samen.

Hoe hou je de hoop vast, de verwachting dat het allemaal terechtkomt? In deze uitzending kijken we hiernaar vanuit verschillende perspectieven: die van Jakob en zijn zoons, van Ruben, Juda en Joseef. Houdt G-ds belofte aan Abraham stand? Wordt het uiteindelijk ‘tov’, ‘goed’?

Shalom,

Presentatie: Sybe de Vos

Naschrift Redactie:
Na een periode van tien jaar als presentator en coordinator van het Leerhuis heeft Sybe besloten om te stoppen met het Leerhuis. De toename van het aantal spreekbeurten, de leerhuisgemeenschap in Meppel en het plan om te gaan werken aan een boek zijn daarvoor de aanleiding.

Sybe liet ons weten: Tenslotte wil ik nog even gezegd hebben, dan het een voorrecht is om al deze jaren mee te hebben mogen werken aan dit mooie programma. Het is voor mij een enorme leerschool geweest! Ik vind het dan ook best jammer om ermee te stoppen, maar ervaar -tenminste met het licht dat ik nu heb- dat dit de goede weg is.

Bij deze willen we Sybe ernorm bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor Radio Israel en in het bijzonder het Leerhuis. Sybe, weet dat je tot zegen mocht zijn voor velen! Shalom!

Gelukkig hebben we in de afgelopen periode een opvolger voor Sybe gevonden in de persoon van Tony Jurg. Voor sommigen geen onbekende. Vanaf januari zal hij in het team van het Leerhuis meedraaien.

 

EN / NL/ עב