Inleiding op Parashat Toldot Genesis 25: 19 – 28:9, Maleachi 1:1 – 2: 7 en Romeinen 9:6-15.

Waarom zijn de wegen van Ezau en die van Jakob zo anders? Waarom mist Ezau die als eerste van de tweeling geboren wordt zowel het eerstgeboorterecht als de zegen?

Het belang van horen, gehoor geven, leren gehoorzamen komt in de levens van Abraham, Izaak en Jakob naar voren. Ezau geeft uit onverschilligheid geen gehoor, hij houdt zich doof.

Gehoorzaamheid leidt tot zegen. De zegen kan echter anderen jaloers maken en lijden met zich meebrengen. Wanneer het je echter te doen is om Degene Die jou zegent zul je een getuigenis in de gewetens en harten van je naasten achter laten. Zelfs de Messias heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Laten wij het voorbeeld van onze oudste broeder, de Eerstgeborene van de Vader leren volgen.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב