We lezen Deuteronomium 29:9-30:20. Uit de Haftarah lezen we Jesaja 61:10-63:9 en we lezen Johannes 15:1-11.

Nitsabhim komt van het werkwoord natsabh .staan overeindַ, נַצב Wat een belangrijke Parasha weer vandaag, want: ‘Vandaag,’ zegt Moshe, ‘sluiten jullie een verbond met de Aanwezige!’ Al staande voor Zijn Aangezicht wordt het volk door God gemaakt tot Zijn speciale volk, Zijn verbondsvolk (29:12). Na de zowat talloze herhalingen in de afgelopen tijd aan het volk om God toch vooral niet te vergeten en niet van achter Hem te wijken, komt er deze verbondssluiting. En God weet dat het volk Hem zal verlaten, dat hebben we al gezien in de afgelopen Parashoth… toch maakt Hij dit verbond met Zijn volk en geeft hen de belofte dat Hij hen zal uitredden zodra ze tot Hem roepen. Deze redding zal plaatsvinden door Zijn Zoon, de Netser, oftewel het Rijsje uit de tronk van Isai (Jesaja 11:1). Netser heeft door de twee gelijke letters Nun en Tsade woordverband met natsabh. Dat is geen toeval. Hoe redt God Zijn volk: door de Netser, Die Zijn leven overgeeft voor hun en onze zonden. Dát is redding!

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Karen Strijker

EN / NL/ עב